Dierenwelzijn weidedieren

Het is niet meer ongewoon dat er hittegolven zijn in de zomer. Er zullen nog warme dagen volgen. Daarom sommen we de richtlijnen op die vooral opgevolgd moeten worden tijdens warme dagen voor weidedieren, runderen, varkens, schapen, geiten, kippen...

Dieren moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dat is het uitgangspunt van dierwelzijn. Dit betekent dat dieren bij warme weersomstandigheden steeds schaduw en voldoende schoon drinkwater tot hun beschikking hebben.

  • Zorg voor voldoende schaduwplaatsen voor alle dieren. Net zoals bij mensen kan het ene dier beter tegen de warmte dan het andere maar elk dier moet potentieel toegang hebben tot voldoende schaduw.
  • Onbeperkt toegang tot schoon en vers drinkwater.
  • Zorg voor goed werkende ventilatiesystemen in de stallen. Die systemen zorgen ervoor dat de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid bij extreme weersomstandigheden binnen aanvaardbare grenzen blijven.

Voor meer advies specifiek gericht op een bepaalde diersoort, klikt u op deze link: hittestress voorkomen bij paarden, runderen, pluimvee, varkens, geiten en schapen.

Oproep van minister Weyts

Vrijdag 08/08/2020 lanceerde minister Weyts een persbericht over de hittegolf en de weidedieren:

"Het voorzien van schaduw, voldoende drinkmogelijkheden en het vermijden van zware inspanningen kunnen veel verschil maken. Op basis van de huidige dierenwelzijnswetgeving moet iedereen die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, maatregelen nemen om het dier van de indien nodig aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te voorzien. Ook dieren die niet in gebouwen worden gehouden moeten indien nodig beschermd kunnen worden tegen slechte weersomstandigheden. “Uit onderzoek blijkt duidelijk dat dieren bij slechte weersomstandigheden automatisch de beschutting opzoeken. Als de natuur niet de nodige beschutting biedt, dan is menselijk ingrijpen aangewezen. Ik roep de veehouders op tot extra aandacht voor hun de weidedieren. De meesten zijn gelukkig ter goeder trouw. Maar er zijn ook anderen. Daarom vraag ik de lokale politie om op te treden. Maar evengoed moeten burgers attent zijn en problemen melden aan de lokale politie of de Dienst Dierenwelzijn”.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?