Dierenbegraafplaats Gelrode

Een huisdier is voor velen een belangrijk lid van het gezin. Wanneer je huisdier overlijdt, kan dit emotioneel zwaar zijn.

Wat doe ik als mijn huisdier overlijdt?

Om je te helpen het verlies een plaats te geven, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Via je dierenarts kan je je huisdier in groep of individueel laten cremeren. In geval van individuele crematie kan je de asse van je huisdier uitstrooien of bewaren in een urne.

 • Huisdieren tot een gewicht van 10 kg kunnen onder bepaalde voorwaarden thuis begraven worden. Zie politiereglement Art. 64ter: "Het is verboden huisdieren met een lichaamsgewicht van meer dan 10 kg te begraven in eigen tuin. De begraving is onderworpen aan bijkomende voorschriften:
  • Alleen gezelschapsdieren die niet gestorven zijn aan een op mens, of dier overdraagbare ziekte mogen worden begraven.
  • Begraven mag alleen in een zanderige grond.
  • Het dier moet in een put begraven worden van minstens een halve meter diep. Het dier moet wel boven het grondwaterniveau liggen. De put moet gegraven worden op minimum 2 meter afstand van de perceelsgrens.
  • Er mogen geen plastic zakken of andere slecht afbreekbare verpakkingen en voorwerpen mee begraven worden.
  • De dode dieren mogen voor hun begraving enkel verpakt worden in biologisch afbreekbare materialen.
  • Er mogen enkel huisdieren worden begraven. Landbouwdieren mogen niet begraven worden."
 • In Gelrode kan je kleine huisdieren (zoals honden, katten, konijnen, parkieten...) laten begraven op de dierenbegraafplaats langs de Donkerstraat.

Praktisch

Inwoners van Aarschot en de deelgemeenten die hun kleine huisdier (zoals een hond, een kat, een konijn, een parkiet...) willen laten begraven, kunnen voor 66,30 euro* een plekje op de dierenbegraafplaats huren. Ook een hernieuwing voor opnieuw 5 jaar kost 66,30 euro*. Aan het graf kan je een gedenksteen of kruisje van maximum 25 op 25 cm plaatsen.

Het graf blijft 5 jaar lang behouden. Dien je aanvraag in bij het loket van de dienst Burgerzaken op het gelijkvloers van het stadhuis. Deze dienst geeft de aanvraag door aan de Technische Dienst die het graf delft.

Als eigenaar breng je op het afgesproken tijdstip zelf het kadaver naar de begraafplaats in een veilig, lekvrij en reinigbaar transportmiddel en/of recipiënt.

*Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, geldig voor aanvragen in 2023.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?