Social media

Sportraad

De sportraad is een adviesorgaan samengesteld uit leden van de verschillende sportclubs. Uit deze leden wordt de raad van bestuur gekozen. Deze komt zes keer per jaar samen. In de loop van het jaar zijn er minstens twee sectievergaderingen en één keer per jaar is er een Algemene Vergadering voor alle leden van de sportraad.

De erkende Aarschotse sportverenigingen kunnen aansluiten bij de sportraad. Per sportclub is er één afgevaardigde in de sportraad.

De sportraad geeft ook jaarlijks een toelage van 75 euro aan aangesloten sportclubs voor de aankoop van aandenkens, bekers en medailles in het kader van een sportactiviteit. Onderaan kan je hiervoor een aanvraagformulier downloaden.

Maatregelen voor bestrijding coronavirus

Venster sluiten

De federale overheid en de stad Aarschot nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen blijven ten minste tot en met 19 april van kracht.

Meer informatie