Recyclagepark

Het recyclagepark is open, maar onder strikte voorwaarden. Je gaat alleen naar het park. Hou steeds genoeg afstand van anderen en werknemers. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht voor bezoekers en transporteurs.

Instructies:
  • Ga niet naar het recyclagepark als dat niet echt nodig is.
  • Stel je bezoek, indien mogelijk, voor langere tijd uit.
  • Sorteer thuis het afval dat je wil aanleveren. Alleen een kort bezoek aan het recyclagepark is immers toegestaan.
  • Kom alleen.
  • Breng grote of zware materialen die je niet alleen kan dragen, op een later moment naar het recyclagepark.
  • Blijf in je wagen zitten in de wachtrij aan het recyclagepark.
  • Fietsers en voetgangers sluiten mee aan in de rij.
  • Vermijd elk fysiek contact. Geef je recyclageparkkaart dus niet aan de parkwachter.
  • Respecteer ten allen tijde de afstandsregel van minimum 1,5 meter.
  • Volg de instructies van de recyclageparkwachters nauwgezet op.

Meer informatie

Heb je nog vragen over het recyclagepark, mijn DifTar of recycleren? Neem een kijkje op de FAQ pagina.