Dien een voorstel of verzoekschrift in

Als burger heb je het recht om een voorstel of verzoekschrift in te dienen.

Een voorstel indienen

Het indienen van een voorstel moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Dien je voorstel in aan de hand van dit document.
 • Omschrijf en motiveer je voorstel in een nota. Voeg daarbij alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen informeren.
 • Je voorstel moet gesteund worden door ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar. Op 14/02/19 telde Aarschot 30.156 inwoners. Voeg de naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats en handtekening van elke ondersteuner toe.
 • Verstuur je voorstel en de bijhorende stukken aangetekend naar het departement Secretariaat van de stad, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot.

 

Een verzoekschrift indienen

Het indienen van een verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Dien je verzoekschrift in aan de hand van dit document
 • Het onderwerp van het verzoekschrift moet tot de bevoegdheid van de gemeente behoren. Verzoekschriften die tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.
 • Je vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
  - de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd
  - het louter een mening is en geen concreet verzoek
  - de vraag anoniem werd ingediend
  - het taalgebruik ervan beledigend is
  De voorzitter van de gemeenteraad maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?