Deontologische code voor lokale mandatarissen

De deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen. Hieronder kan je de deontologische code raadplegen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 2019.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?