Data gemeenteraadszittingen 2021

De gemeenteraadszittingen vinden steeds plaats om 20 uur in zaal Het Kapittel van het Capucienenklooster (Stadspark 1 - 3200 Aarschot).

Uitzondering: De gemeenteraadszittingen starten om 19 uur bij agendering van beleidsrapporten. De raden voor maatschappelijk welzijn zullen aansluitend aan de vergaderingen van de gemeenteraad plaatsvinden.

  • Donderdag 14 januari 2021
  • Donderdag 11 februari 2021
  • Donderdag 11 maart 2021
  • Donderdag 1 april 2021
  • Donderdag 6 mei 2021
  • Donderdag 24 juni 2021
  • Donderdag 9 september 2021
  • Donderdag 14 oktober 2021
  • Donderdag 18 november 2021
  • Donderdag 16 december 2021

Meer informatie

De samenstelling van de gemeenteraad, agenda en (audio)verslagen vind je via deze pagina.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?