Corona maatregelen

Je vindt alle informatie vanuit de overheid op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Basisregels 

 • het respecteren van de hygiënevoorschriften;
 • activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
 • het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • het respecteren van de veiligheidsafstand;
 • nauwe contacten beperken: ieder persoon mag nauw contact hebben met maximum persoon, steeds dezelfde, naast zijn of haar gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
 • niet-professioneel georganiseerde bijeenkomsten buitenshuis mogen niet meer dan 4 personen omvatten, exclusief kinderen jonger dan 12 jaar. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen die buitenshuis plaatsvinden.

Verstrengde lockdown:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon.
 • Samenscholingen in de buitenlucht op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Thuis bezoek ontvangen mag niet meer, behalve het ene knuffelcontact dat we nog mogen hebben. Wie alleen woont, mag twee vaste knuffelcontacten hebben, die niet tezamen langskomen.
 • Telewerk wordt verplicht.
 • Niet-medische contactberoepen (zoals kappers, schoonheidsspecialisten enz.) zijn verboden.
 • Bars en restaurants in hotels gaan toe. De hotels mogen open blijven, maar eten moet op de kamer gebeuren.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich in de openbare ruimte te begeven tussen 24 uur en 5 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Bij alle professionele competitiesporten is geen publiek toegelaten.
 • Wedstrijden bij amateursporten gaan niet door voor volwassenen. Voor personen jonger dan 13 jaar gaan deze wel door, met slechts 1 toeschouwer per gezin.
 • Indoor sportinfrastructuur en wellnesscentra sluiten.
 • Theaters, bioscopen, cultuurcentra en concertzalen sluiten.
 • Pretparken en indoorgedeelten van dierentuinen moeten sluiten. 
 • Animatie- en vakantieparken sluiten vanaf 3 november. 
 • Alle evenementen en markten worden afgelast, behalve de wekelijkse (donderdag)markt.
 • Jeugdactiviteiten boven de 12 jaar zijn verboden. Kinderactiviteiten tot en met 12 jaar kunnen plaatsvinden met respect voor de voorschriften. 
 • Erediensten gaan niet door, behalve:
  • begrafenissen en crematies, alleen in aanwezigheid van maximaal 15 personen (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar), met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam en met respect van de 7 minimale regels;
  • huwelijken, alleen in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst en met respect van de 7 minimale regels;
  • de erediensten en de niet-confessionele morele dienstverlening die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft.
 • Sporten: Zie hieronder.
 • Winkels: Zie hieronder.

1 nauwe contact of bijeenkomst van 4?

Je nauw contact buiten je gezin en niet-professioneel georganiseerde bijeenkomsten zijn twee aparte regels. Je nauw contact is die ene persoon buiten je gezin waarbij je geen 1,5 meter afstand houdt. Je hebt nauw contact met hem/haar = geen afstand, geen mondmasker, en (waarschijnlijk) fysiek contact. Je nauw contact buiten je gezin blijft gedurende één maand dezelfde persoon.

Tijdens een niet-professioneel georganiseerde bijeenkomst, zoals een feestje dat je zelf organiseert, mag je met maximum 4 personen samenkomen buitenshuis, maar dan moet je de basisregels respecteren. Je moet dus altijd 1,5 meter afstand houden. Als dit onmogelijk is moet je een mondmasker dragen. Buitenshuis mag je met maximum 4 personen samenkomen, tenzij je gezin groter dan 4 is. Kinderen onder 12 jaar worden niet meegerekend. Die 4 personen blijven gedurende 2 weken dezelfde personen.

Tijdens een niet-professioneel georganiseerde bijeenkomst worden er dus geen kussen of knuffels gegeven, hou je 1,5 meter afstand, was je zo vaak mogelijk je handen en spreek je best buiten af. Als het moeilijk is om de afstand te bewaren, moet je een mondmasker dragen.

Evenementen

Alle evenementen zijn verboden. Permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, en concertzalen moeten sluiten. Musea mogen open vanaf 1 december. Musea zijn open.

Bij alle professionele competitiesporten is geen publiek toegelaten. Wedstrijden bij amateursporten gaan niet door voor volwassenen. Voor personen jonger dan 13 jaar gaan wedstrijden bij amateursporten wel door, met slechts 1 toeschouwer per gezin.

Sporten

Indoor sportinfrastructuur en wellnesscentra moeten sluiten. Zwembaden mogen opnieuw open vanaf 1 december.

Sporten in georganiseerd verband, zoals in clubs, sportlessen, groepen, personal training… is verboden. Outdoor sporten in georganiseerd verband is enkel toegelaten voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later).

Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of voor de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar).

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

 • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
 • of met maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van 1,5 meter.

Winkelen

Op 1 december mogen niet-essentiële winkels heropenen onder strikte voorwaarden.

Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:

 • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten. 
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. 
 • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel. Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:

 • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
 • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
 • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
 • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Maatregelen zonder einddatum

Je moet onderstaande protocollen respecteren:

 • Op markten blijven de gezondheidsprotocollen en -voorschriften van toepassing. Je moet verplicht een mondmasker dragen op de markt.
 • Je mag je partner (ook als jullie niet getrouwd zijn) in het buitenland bezoeken, ook als niet-noodzakelijke reizen naar dat land niet toegestaan zijn.
 • Voor het jeugdwerk geldt code rood.
 • Elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, zowel voor commerciële, als voor ludieke, folkloristische of liefdadigheidsactiviteiten, is verboden op het grondgebied van de provincie Vlaams- Brabant. De leveringen aan huis vallen niet onder dit verbod.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?