Corona maatregelen

Zes gouden regels 

 • het respecteren van de hygiënevoorschriften;
 • activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
 • het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • het respecteren van de veiligheidsafstand;
 • nauwe contacten beperken: ieder persoon mag nauw contact hebben met maximum vijf personen (liefst minder), steeds dezelfde gedurende een maand, naast zijn of haar gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
 • niet-professioneel georganiseerde bijeenkomsten mogen niet meer dan 10 personen omvatten, exclusief kinderen jonger dan 12 jaar. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden, zoals een familiebijeenkomst of verjaardagsfeest. 

Vanaf 1 oktober 2020:

5 nauwe contacten of bijeenkomst van 10?

Je 5 nauwe contacten en niet-professioneel georganiseerde bijeenkomsten zijn twee aparte regels. Je nauwe contacten zijn personen waarbij je geen 1,5 meter afstand houdt. Je hebt nauw contact met hen = geen afstand, geen mondmasker, en (waarschijnlijk) fysiek contact. 

Buiten je nauwe contacten mag je zoveel personen zien als je wil, maar dan moet je de gouden regels respecteren. Je moet dus altijd 1,5 meter afstand houden. Als dit onmogelijk is moet je een mondmasker dragen.

Tijdens een niet-professioneel georganiseerde bijeenkomst, zoals een feestje dat je zelf organiseert, mag je met maximum 10 mensen samenkomen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, maar dan moet je de gouden regels respecteren. Tijdens een niet-professioneel georganiseerde bijeenkomst worden er dus geen kussen of knuffels gegeven, hou je 1,5 meter afstand, was je zo vaak mogelijk je handen en spreek je best buiten af. Als het moeilijk is om de afstand te bewaren, moet je een mondmasker dragen.

Professioneel georganiseerde evenementen

Professioneel georganiseerde evenementen zoals communiefeesten, koffietafels, recepties of trouwfeesten zijn onderworpen aan dezelfde regels als de horeca. Er zijn tafels van maximum 10 personen, het is de bedoeling dat je blijft zitten, als je rechtstaat en rondloopt moet je een mondmasker dragen, je wordt bedient aan tafel, je moet je registreren... Het aantal toegelaten deelnemers is afhankelijk van de capaciteit van de zaal. Dansfeesten zijn nog altijd niet toegelaten. Een uitzondering is een openingsdans van het huwelijkspaar op een huwelijksfeest. 

Wat mag er nog niet?

 • activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs;
 • massa-evenementen.

Evenementen met publiek

Het is mogelijk om activiteiten met publiek te organiseren, onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in protocollen. Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen worden georganiseerd, zijn er protocollen die werden opgesteld met de bevoegde ministers en de experts van de GEES. Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast. Voor al deze gebeurtenissen geldt vanaf 1 september een capaciteitslimiet van:
 • 200 mensen binnen;
 • 400 mensen buiten.

Vanaf 1 september mogen burgemeesters en de betrokken minister ook beslissen om deze limiet uitzonderlijk te overschrijden.

Het dragen van een mondneusmasker is verplicht op alle evenementen. Indien het lokale bestuur het evenement onveilig acht, kan het geannuleerd worden.

Het maximum aantal deelnemers in de buitenlucht is ook van toepassing voor demonstraties. Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.

Voorwaarden

Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollen. Daarnaast gelden de algemene regels die al van kracht zijn voor andere activiteiten, zoals het verplicht in acht nemen van de veiligheidsafstand, het invoeren van tijdslots en crowd management, het schoonmaken van de infrastructuur en het dragen van mondmaskers, wat verplicht is op verschillende plaatsen. Op deze pagina vind je terug waar het verplicht is om een mondneusmasker te dragen.
 
De horeca, sportlessen en wellnesscentra hebben registratieplicht. Ze moeten dus gegevens opvragen van hun klanten (minimum één persoon per tafel/bubbel) zodat de contactopsporing vlotter kan verlopen, indien nodig.

Andere maatregelen

Tegelijkertijd zullen, naast de hervatting van activiteiten, bepaalde protocollen gevolgd moeten worden:

 • De mogelijkheid om naar de winkel te gaan. De veiligheidsafstand geldt altijd. Je moet verplicht een mondneusmasker dragen in de winkel;
 • De opheffing van de beperking op het aantal marktkramen. De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing. Je moet verplicht een mondneusmasker dragen op de markt;
 • Je mag je partner (ook als jullie niet getrouwd zijn) in het buitenland bezoeken, ook als niet-noodzakelijke reizen naar dat land niet toegestaan zijn;

Start nieuwe schooljaar

De start van het nieuwe schooljaar werd uitvoerig voorbereid. De ministers van Onderwijs hebben in samenwerking met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgesteld dat aangeeft hoe de scholen zich moet organiseren op basis van de gezondheidssituatie. 

Alle leerlingen kunnen naar school vanaf 1 september. Iedereen die ouder is dan 12 jaar moet een mondneusmasker dragen in de schoolgebouwen. Heb je nog vragen over naar school gaan en het coronavirus? Klik op deze link.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?