Bodemsanering voormalige Geenssite

Omdat het terrein van de voormalige wijnproducent Geens verontreinigd is, moet de bodem gesaneerd worden. De huidige eigenaar, DYLS NV, heeft zich geëngageerd om de sanering uit te voeren. De saneringswerken vinden plaats vanaf 15 oktober 2018 en duren ongeveer nog tot begin november. Dat is langer dan aanvankelijk gedacht omdat de ondergrond sterk vervuild is.

Afvoer opgegraven bodem
In de week van 22 oktober zal de aannemer de volledige projectzone bemalen of droogzuigen. Vervolgens kan vanaf 29 oktober de opgegraven bodem worden afgevoerd. Dat gebeurt in twee stappen: eerst de propere grond, en daarna vanaf 5 november de meer vervuilde. Het is mogelijk dat er in deze periode momenten van geurhinder zijn. 

Minder hinder-maatregelen
De uitvoerder van de sanering doet al het mogelijke om de hinder te beperken. Er worden continu controles uitgevoerd om de veiligheid en gezondheid te garanderen. Zo vinden er systematisch metingen plaats door experten in gespecialiseerde pakken. Het resultaat van de sanering is een bijna volledige verwijdering van de verontreiniging. Op die manier zal niemand nog overlast ondervinden van de oude situatie.

 

Bent u tevreden met de info op deze pagina?