Bodemsanering oude tanksite aan stadswerkhallen

Gepubliceerd op maandag 3 mei 2021
In 2019 stelde de stad de oude tanksite aan de stadswerkhallen op het bedrijventerrein Nieuwland buiten gebruik. Omdat er op deze gronden verontreiniging aangetroffen werd, liet de stad nu een bodemsanering uitvoeren.

De verontreiniging situeerde zich net onder en naast de oude tanksite. De oude tanks en pompinstallatie werden verwijderd en de vervuilde gronden uitgegraven. Omdat de oppervlakte van de verontreiniging beperkt is, blijven er na de sanering geen olieproducten meer achter.

Met dit bodemsaneringsproject voorkomen we dat de schadelijke stoffen zich verder verspreiden en een risico vormen voor de gezondheid van mens en natuur. Hiermee geven we ook een betere bescherming aan de kostbare watervoorraden in onze kwetsbare Demervallei. 

Ontgraving verontreinigde bodem

Onder leiding van de bodemsaneringsdeskundige Rimeco werd de verontreinigde bodem ontgraven. Bij het grondverzet werd ongeveer 400 ton aan verontreinigde bodem afgevoerd.

Verontreinigd grondwater zuiveren

De bodemsaneringsdeskundige start momenteel de nasanering van het grondwater op. Hierbij wordt het verontreinigd grondwater door middel van ‘pump en treat’ opgepompt en gezuiverd in een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Op deze manier worden de laatste resten aan olieproducten verwijderd. Na één jaar zal de sanering volledig beëindigd zijn.

Het eindrapport van de bodemsaneringswerken wordt voorgelegd aan de OVAM.

Tankkaartensysteem

Om te vermijden dat we in de toekomst terug opslagplaatsen voor brandstoffen moeten voorzien, maken onze stadsdiensten en de politiezone nu gebruik van een tankkaartensysteem.  

Vragen over bodem en bodemverontreiniging?

Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij (OVAM)

015 28 44 58