Bestuurderspas

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert, dient vanaf 1 juli 2020 in het bezit te zijn van een bestuurderspas. De pas wordt afgeleverd door de gemeente van domicilie en tegen betaling van een retributie. Een bestuurderspas is geldig voor 5 jaar en is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Voorwaarden

  • De bestuurder bewijst dat hij voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid en de beroepsbekwaamheid. Deze voorwaarden staan vermeld op het aanvraagformulier.
  • Jaarlijks binnen de 3 maanden na de verjaring van de uitreiking van de bestuurderspas bezorgt de bestuurder spontaan een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 aan de bevoegde gemeentediensten.

Hoe aanvragen

Bestuurders of kandidaat-bestuurders moeten hun bestuurderspas zelf aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Aanvragers die niet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest kunnen zich wenden tot een Vlaamse gemeente naar keuze.

De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Bestuurderspassen worden verleend voor een periode van 5 jaar (mits jaarlijkse voorlegging van een vernieuwd uittreksel strafregister) en zijn hernieuwbaar.

Toe te voegen documenten

  • Een kopie van je identiteitskaart
  • Een kopie van je rijbewijs met geldige medische keuring
  • een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3 maanden (model 596.1-28).
  • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen.
  • Als je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
  • Wanneer u een buitenlands staatsburger bent, een bewijs dat u toelating heeft om arbeidsprestaties te verrichten in België

Kostprijs

De bestuurderspas wordt afgeleverd tegen de betaling van een retributie van 21,23 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Regelgeving

 Voor meer informatie kan u een afspraak maken bij de dienst lokale economie.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?