Belgische nationaliteit

Voor je een afspraak maakt:

Alle informatie over vreemdelingenrecht in België en de te volgen procedures kan je terugvinden op de websites van AGII en DOFI. Vind je iets niet terug? Wij helpen je natuurlijk graag verder aan het loket.

Informatie over Belgische nationaliteit 

Dit moet je meenemen:

  • Je verblijfsvergunning

Verklaring van Belgische nationaliteit afleggen

Dit moet je meenemen:

  • Je verblijfsvergunning.
  • De gevraagde documenten, afhankelijk van je procedure.
  • De kwijting afgegeven door de ontvanger der registratie waaruit de betaling van het toepasselijke registratierecht blijkt.

Registratierecht

Wie een nationaliteitsverklaring aflegt, moet een registratierecht van 150 euro betalen. Tot nu toe kon die betaling alleen gebeuren op het bevoegde kantoor ‘Rechtszekerheid’.
 
Sinds 23 december 2020 is er ook een digitale oplossing, namelijk via de toepassing MyMinfin van de FOD Financiën. Wie zich aanmeldt, krijgt via het tabblad ‘mijn betalingen’ de mogelijkheid een nationaliteitsaanvraag te betalen. Binnen de 24 uur is het betalingsbewijs beschikbaar in pdf-formaat, mét een digitale handtekening van de FOD Financiën. Het betalingsbewijs is beschikbaar in de rubriek ‘Mijn documenten’ van MyMinfin, voor de persoon die betaald heeft.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?