Belasting op leegstaande gebouwen

Leegstand is één van de meest hinderlijke elementen in het straatbeeld van een handels- en/of dorpskern. Het heeft een nefaste impact op de beeldkwaliteit, het handelsapparaat en de sfeer en beleving in een handels- of dorpskern. Langdurige leegstand van gebouwen moet voorkomen en bestreden worden.

Daarom hebben we een leegstandsbeleid voor gebouwen uitgewerkt en hanteren we een integrale leegstandsaanpak voor gebouwen. Eigenaars krijgen handvaten aangereikt om leegstand te voorkomen. Klik hier door naar de webpagina over subsidies voor handelspanden.

Op basis van het decreet van 27.03.2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid gemeenten houden we een register van leegstaande woningen en gebouwen bij. We stellen de leegstand vast en nemen deze vaststelling op in het register voor leegstaande gebouwen. De opname van dergelijke gebouwen in een leegstandsregister zal enkel een effect hebben op de strijd tegen leegstaande gebouwen als dit ook daadwerkelijk tot een leegstandsbelasting lijdt. Al streven we natuurlijk naar een invulling voor handelspanden in plaats van een belasting ervan. Het is van belang om een handelspand in goede staat te koop of te huur te zetten om de mogelijke invulling ervan te optimaliseren.

Lees alle voorwaarden in het reglement dat je hieronder kan downloaden. Toch nog vragen? Neem dan contact op via startersondersteuning@aarschot.be.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?