Bekijk het Lokaal Materialenplan 2023-2030

Gepubliceerd op woensdag 19 juli 2023
Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Het Lokaal Materialenplan bepaalt het kader voor het duurzaam beheer van lokale materiaalkringlopen en afvalstoffen. Concreet werkt het plan aan de verdere afbouw van de hoeveelheid restafval.

Het goedgekeurde plan en de bijhorende documenten kan je digitaal inkijken via de website van OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/nl/lokaal-materialenplan-2023-2030

Het plan ligt ook ter inzage in het stadhuis tijdens de openingsuren bij de dienst Leefmilieu.