Openbare onderzoeken

OPGELET CORONAMAATREGEL:
Ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus worden vanaf 24/03 alle lopende openbaar onderzoeken van de omgevingsvergunningen tijdelijk opgeschort tot 24/04. Vanaf 25/04 lopen deze openbaar onderzoeken voor de nog resterende periode verder tenzij de Vlaamse Regering ten gevolge van de coronacrisis besluit tot een verlenging van de werking van het noodbesluit inzake de omgevingsvergunningen. U kan weliswaar tijdens de schorsingsperiode ook een geldig bezwaar indienen.