Omgevingsvergunningen

De beslissingen van het college van burgemeester en schepenen inzake de aangevraagde omgevingsvergunningen en omgevingsmeldingen kunnen geraadpleegd worden op de raadpleegomgeving via https://www.aarschot.be/raadpleegomgeving