Omgevingsvergunningen

OPGELET CORONAMAATREGEL:
Ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus wordt de termijn voor het instellen van een beroep voor alle omgevingsvergunningen verlengd met 30 weekdagen tot in totaal 60d. Dit is van toepassing voor alle omgevingsvergunningen waarvan de termijn voor het instellen van een beroep nog lopende was op 24/03 en voor alle omgevingsvergunningen die beslist zijn na 24/03.

De beslissingen van het college van burgemeester en schepenen inzake de aangevraagde omgevingsvergunningen en omgevingsmeldingen kunnen geraadpleegd worden op deze pagina https://aarschot-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/calendar/show?month=03&year=2020.