Social media

Bekendmaking openbaar onderzoek RUP Witte Molen - wijziging

Gepubliceerd op maandag 13 januari 2020
De stad organiseert van 14 januari tot en met 14 maart een publieke raadpleging of een openbaar onderzoek omtrent de start- en procesnota voor de herziening van het RUP Witte Molen. Op 11 februari is er een infosessie.

Openbaar onderzoek

Het stadsbestuur keurde in de zitting van 6 december 2019 de start- en procesnota goed voor het gemeentelijk RUP ‘Witte Molen - herziening’. Van dinsdag 14 januari tot en met zaterdag 14 maart ligt de start- en procesnota ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad Aarschot, Ten Drossaarde 1 - 3200 Aarschot. Klik hier om de start- en procesnota online te raadplegen. 

Suggesties, opmerkingen of bezwaren dienen uiterlijk 14 maart 2020 te worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Ten Drossaarde 1 - 3200 Aarschot. Dit kan schriftelijk via een aangetekend schrijven, via afgifte in het stadhuis tegen ontvangstbewijs of via e-mail aan ruimtelijke-ordening@aarschot.be.

Infosessie RUP Witte Molen - wijziging

Op dinsdag 11 februari 2020 om 19 uur organiseert de stad een participatie- of infosessie in het Capucienenklooster, Stadspark 1 - 3200 Aarschot.