Bekendmaking beslissingen in het kader van lopende procedures

Bekendmaking beslissing Team Mer inzake RUP Grote Laakweg

Stadsbestuur Aarschot

BEKENDMAKING BESLISSING onderzoek tot milieueffectrapportage voor de herziening van stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Grote Laakweg in Aarschot volgens artikel 7.4.4/1 van de VCRO.

In overeenstemming met het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk gewijzigd en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, B.S. 7 november 2007, brengt het college van burgemeester en schepenen hierbij ter kennis dat het Team Mer van de Vlaamse overheid, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten op 2 februari 2022 heeft beslist dat de herziening van stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Grote Laakweg volgens artikel 7.4.4/1 van de VCRO

geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Het dossier met als ref. SCRHO21008 kan geraadpleegd worden op de website www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening van de stad Aarschot, Ten Drossaarde 1 – 3200 Aarschot. 

De beslissing van het Team Mer kan u hier downloaden.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?