Sint-Elisabethgasthuis

Het beheersplan ‘Sint-Elisabethgasthuis’ bevat een historische nota en de bouwgeschiedenis van het voormalige gasthuiscomplex, nu de culturele site.

De afgebakende beschermde site omvat een verscheidenheid aan gebouwen en interieurs. Dit beheersplan beschrijft de erfgoedelementen en –waarden van zowel de exterieurs als de interieurs.

Rekeninghoudend met deze erfgoedwaarden werd een toekomstvisie en beheersdoelstellingen opgesteld waarbij er ook oog is voor vergroening. Het basisprincipe heeft tot doel het erfgoed, het landschappelijk en het archeologisch erfgoed zo goed mogelijk over te leveren aan toekomstige generaties.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?