Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven

Het optimalisatieproject ‘Bedrijvig Aarschot’ is uit de startblokken geschoten. Ondertussen is de opmaak van de visienota klaar en uitgetekend in een inrichtingsplan en een ruimtelijk uitvoeringsplan. De visienota geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling en vormt een leidraad voor het uitdenken en uitwerken van een modern en duurzaam bedrijventerrein.

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan zal meer éénvormigheid en samenhang creëren in het ruimtelijk voorkomen het privé- en openbaar domein van het bedrijventerrein. Het geeft aan hoe je met relatief beperkte ingrepen de gewenste beeldkwaliteit kan bereiken om zo de dynamiek en de belevingswaarde van het bedrijventerrein te vergroten. Het beeldkwaliteitsplan doet een uitspraak over de inrichting van bouwlijn tot bouwlijn. Zo schrijft het een coherente (groen)aanleg op het openbaar domein en in de voortuinen van de bedrijfspercelen voor. Hierbij heeft het ook oog voor buffering van het al dan niet gemeenschappelijk hemelwater.

Hieronder kan je het eindrapport van het beeldkwaliteitsplan downloaden.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?