Bedrijvig Aarschot: optimalisatieproject bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven

Onze provincie heeft nood aan ruimte voor bedrijven. De beschikbare ruimte is echter beperkt, dus moeten we in onze sterk bebouwde provincie durven onze strategie te herbekijken en meer in te zetten op de bestaande bedrijvenzones.

De provincie en de stad willen - samen met de economische actoren - bekijken hoe het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven in de toekomst intensiever kan gebruikt worden en welke acties nodig zijn om een moderne, op de toekomst gerichte infrastructuur te realiseren. We hebben daarbij oog voor het bedrijventerrein als een volwaardig stadsdeel en onderzoeken daarom ook thema's zoals betere fietsroutes, parkings, vergroening en het inzetten van hernieuwbare energie. Dit komt immers ten goede aan de bedrijven, de werknemers en de stad.

De provincie en de stad werken samen met intercommunale Interleuven, POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij) en de parkmanager aan het optimalisatieproject Bedrijvig Aarschot en worden hierbij begeleid door het studiebureau Creosum. De doelstelling is het moderniseren en intensiveren van het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven.


Fasering

  • Analyse: door middel van SWOT, enquête en werksessies komen tot een scherpe analyse en focus voor het verdere verloop van het project.
  • Visievorming: Hoe moet het bedrijventerrein er in de toekomst uitzien? In deze fase wordt ontwerpend onderzoek en studiewerk gedaan.
  • Instrumentarium: Hoe gaan we die visie uitvoeren? Welke strategie en instrumentarium zetten we in?
  • Draaiboek voor realisatie: Welke acties en budgetten zetten we in om te komen tot een realisatie van de visie?

De visie is klaar en uitgetekend in een inrichtingsplan. Deze geeft een mogelijk toekomstbeeld dat een antwoord biedt op de vragen en problemen die zich stellen zoals de opwaardering van het openbaar domein, mogelijkheid tot inrichten van units, de waterhuishouding, betere samenwerking...

De visie vormt als het ware een kapstok om acties en ingrepen af te toetsen en te realiseren.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?