Social media

AGB Het Gasthuis

Autonoom Gemeentebedrijf Het Gasthuis groepeert alle culturele diensten en staat in voor:

 • De exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele activiteiten.
 • De exploitatie van musea.
 • De exploitatie van bibliotheken.
 • De exploitatie van een cultuurcentrum.
 • De exploitatie van een stadsbrouwerij en de promotie en verkoop van streekproducten.
 • Het socio-culturele leven in Aarschot bevorderen en het nemen of steunen van initiatieven of activiteiten in dat verband.
 • Het op eigen initiatief organiseren, bevorderen, ondersteunen, promoten en bekostigen van culturele, erfgoedgerichte, toeristische, promotionele, educatieve en informatieve activiteiten.
 • Het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in de culturele infrastructuur en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en co√∂rdinatie in de culturele sector.
 • De organisatie van intramurale en extramurale culturele activiteiten.
 • Het promoten van de naambekendheid van Het Gasthuis.
 • Het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in de stad Aarschot en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en co√∂rdiinatie in de culturele en toeristische sector en tot ruimere samenwerkingsverbanden.
 • Het bieden van ruimte voor de informele ontmoeting en contact met het oog op het ondersteunen en bevorderen van participatie.
 • Het beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en desgevallend vervreemden van het openbaar en privaat domein van de stad Aarschot en van haar eigen patrimonium dat de stad Aarschot hiertoe inbrengt in AGB Het Gasthuis.
 • Het verlenen van aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten.

Concreet staat AGB Het Gasthuis in voor het beheer en de uitbating van de volgende infrastructuur:

 • Stedelijk Museum
 • Dienst Toerisme
 • Stedelijke Openbare Bibliotheek
 • Cultuurcentrum Het Gasthuis
 • Stadsbrouwerij

Waarvoor kan je bij ons terecht?