Social media

Advies bij aanhoudende droogte

De laatste dagen heeft Oost-Brabant te kampen met een droogteperiode. Zolang de droogte aanhoudt adviseert de Hulpverleningszone Oost ten sterkste de volgende activiteiten niet uit te voeren.

 
- Het houden van kampvuren of andere open vuren. 
- Het afsteken van vuurwerk. 
- Het gebruik van onkruidbranders.
 
Barbecues dienen op een onbrandbare ondergrond geplaatst te worden zodat de hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Ook blusmiddelen (emmer water, zand) dienen te worden voorzien.
 
Graag verwijzen wij door naar bijkomende informatie van de preventiedienst:
 
- Pas op met open vuur en wees spaarzaam met water: https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/pas-op-met-open-vuur-en-wees-spaarzaam-met-water/
 
- Onkruidverbrander: https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/onkruidverbrander/ 
 

- Brandveilig ook buiten: https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/ook-buiten/
 
- Veilig barbecueën: https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/veilig-barbecueen/ https://www.veiligbarbecuen.be/