Social media

Aarschotse cadeaubon: inschrijven

De Aarschotse cadeaubon wordt uitgegeven door de Stedelijke Middenstandsraad in samenwerking met de stad Aarschot en is te koop aan de infobalie van het stadhuis. Er is keuze tussen een cadeaubon van 5 euro, 10 euro of 20 euro. De Aarschotse cadeaubon blijft één jaar geldig. Een groot aantal deelnemende handelszaken aanvaarden de Aarschotse cadeaubon. Hierdoor is de cadeaubon het ideale geschenk voor elke gelegenheid.

Voor wie?

Voor alle handelaars gevestigd in de stad Aarschot die zich inschrijven als deelnemende handelaar.

Wie ?

  • De aangekochte cadeaubon is voor de klant/koper één jaar geldig.
  • Op de cadeaubon wordt geen wisselgeld of een waardebon van je eigen zaak teruggegeven. Het is niet de bedoeling om de cadeaubon in te wisselen tegen geld.
  • Als de gegevens van je zaak/winkel veranderen of je je zaak/winkel stopzet, moet je dit onmiddellijk melden bij de dienst Lokale Economie.
  • Handelaars controleren bij aanvaarding van de cadeaubon of het om een geldige cadeaubon gaat. Bij twijfel neem je best contact op met de dienst Lokale Economie.
  • De ontvangen cadeaubons worden drie maanden na de vervaldag niet meer aanvaard door de infobalie van het stadhuis.

Procedure

Handelaars die willen deelnemen aan de Aarschotse cadeaubon kunnen het inschrijvingsformulier invullen. Bij de inschrijving verklaart de handelaar zich akkoord met de werkwijze zoals beschreven op deze pagina. Uitschrijven kan eenvoudig aan de infobalie van het stadhuis.

Schrijf je handelszaak hier in voor de Aarschotse cadeaubon.

Prijs

Inschrijven is gratis.

Afhandeling

  • Elke deelnemende handelaar krijgt bij zijn inschrijving een vignet om in de etalage te hangen. Het vignet heeft dezelfde lay-out en kleuren als de cadeaubon.
  • De cadeaubons lever je in aan de infobalie van het stadhuis. Je ontvangt een ontvangstbewijs met een overzicht van de ingeleverde bons.
  • De penningmeester van de Stedelijke Middenstandsraad stort het verschuldigde bedrag op je rekening.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?