Aanvraag vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Hoe kan je deze informatie aanvragen?

Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: je kan een aanvraag doen via het Vlaamse webportaal

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 120 euro per kadastraal perceel. Je hoeft de retributieprijs voor een aanvraag maar één keer te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat:

  • de percelen aangrenzend zijn,
  • de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en
  • er maximaal op één perceel een gebouweenheid of meerdere gebouweenheden geregistreerd zijn.

Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding zoals vastgelegd in het VIP-decreet. Deze bedraagt 36,5 euro per kadastraal perceel.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?