Aanvraag vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Hoe kan je jouw aanvraag doen?

Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via een mail naar si@aarschot.be

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 120 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager hoeft maar één keer de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat:

  • de percelen aangrenzend zijn;
  • de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen;
  • er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Bent u tevreden met de info op deze pagina?