Besluit rond sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines

Gepubliceerd op woensdag 2 augustus 2023
Op 7 juli 2023 paste de Vlaamse Regering de bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II) aan. Het gaat hierbij om de sectorale milieuvoorwaarden voor windenergie. Het besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2013.

Het besluit, het bijhorende plan-MER en de verklaring over de milieueffectrapportage kan je raadplegen via de website van de Vlaamse overheid: https://omgeving.vlaanderen.be/vaststelling-van-de-sectorale-voorwaarden-voor-windturbines