Social media

Aanleg parking Kortakker in Rillaar

De werken aan parking Kortakker in Rillaar zijn intussen afgelopen. De volledige parking biedt plaats aan ongeveer 100 wagens. Er werden enkele overdekte fietsenstallingen voorzien. De parking werd grotendeels in waterdoorlatende materialen uitgevoerd en er werd een bufferings- en infiltratievoorziening voorzien om bij hevige regenval het hemelwater op te vangen. Rondom de infiltratievoorziening werden mooie betonnen elementen geplaatst die in eerste instantie dienen als afscherming, maar ook kunnen dienen als zitelement. Aan de zijde van de parochiezaal werd over de volledige lengte een betonnen trap geplaatst en enkele zitbanken.

Bij de inrichting van de parking werd in eerste instantie aandacht besteedt aan de functionaliteit waarbij een maximum aan parkeerplaatsen werd gecreëerd. Anderzijds werd de mogelijkheid voorzien om de parking ook als bijvoorbeeld speelplein te gebruiken.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?