Aangifte van een adreswijziging: minderjarige kinderen

Als een minderjarige (-18 jaar) verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over de verblijfsregeling van het kind.

Wie ?

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

  • Wanneer beide ouders samenleven volstaat het als één van hen de minderjarige vergezelt.
  • Wanneer beide ouders niet samenleven volstaat het als één van hen de minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, dit op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag en dat er geen gerechtelijke uitspraak bestaat waarbij het ouderlijk gezag exclusief wordt toegewezen aan de andere ouder. Wel dient de gemeente de andere ouder in kennis te stellen van de aangifte van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van de minderjarige. Deze ouder beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst om desgevallend een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.
  • Binnen de 8 dagen na de aangifte wordt er een onderzoek ingesteld door de wijkagent naar de nieuwe verblijfplaats. De wijkagent laat een document achter waarmee je je moet aanbieden in het gemeentehuis.
  • De datum van inschrijving is de datum van aangifte.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Prijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen

  • Elektronische identiteitskaart met pincode.
  • Vonnis over de verblijfsregeling.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?