Verhuis naar of binnen Aarschot

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dat aangeven.

Je kunt de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Voor je een afspraak maakt:

Het aangeven van een adreswijziging kan digitaal en je hoeft dus nog geen afspraak te maken.

Er zijn twee opties om je adreswijziging aan te geven:

 • Doe je aangifte online via het digitaal loket.
 • Stuur een email naar de dienst bevolking via bevolking@aarschot.be
  Zet in de mail zeker de volgende info:
  • Je rijksregisternummer en alle nummers van de gezinsleden die mee verhuizen.
  • Je oude adres en je nieuwe adres.

Je wijkagent zal nu langskomen binnen de 15 werkdagen en je na een positieve woonstcontrole een gunstig advies overhandigen.

Na het bezoek van de wijkagent heb je wel een afspraak nodig op het stadhuis.

Dit moet je meenemen:

 • De identiteitskaarten van alle mensen die samen met jou zijn verhuisd, inclusief de PIN/PUK codes.
 • Het document dat je gekregen hebt van de wijkagent.

Wat meebrengen

Uw elektronische identiteitskaart met pincode.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

 • het wederzijds akkoord van de ouders
 • de gerechtelijke beslissing
 • de notariële akte.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?