Social media

Aangifte van een adreswijziging

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Bevolking van je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je dit aangeven.

Wie ?

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent. Als je bij iemand gaat wonen moet er een toelating tot samenwoonst ondertekend worden.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om je adreswijziging door te geven:

  • Je kan langsgaan bij de dienst Bevolking van je nieuwe gemeente.
  • Je kan de adreswijziging schriftelijk (e-mail of fax) melden aan je nieuwe gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met je rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controleĀ onvangt u een bericht van inschrijving. Met dit bericht ga je naar de dienst Bevolking waar je wordt ingeschreven op je nieuwe adres. Je identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en) worden dan aangepast. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Wat meebrengen

Je elektronische identiteitskaart met pincode.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?