PFAS en PFOS

In 2021 zijn PFAS en PFOS regelmatig in het nieuws gekomen. Op deze pagina vind je meer informatie over PFAS in Aarschot.

Wat zijn PFAS en PFOS ?

PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen. Een aantal bekende stoffen zijn de fluorverbindingen en alkylgroepen. Ze komen niet van nature voor in het milieu. Sinds 2006 is het gebruik ervan door de Europese Unie aan banden gelegd.

Op de volgende webpagina https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling geeft de Vlaamse Regering een overzicht rond de ruime problematiek rond de vervuiling met persistente chemicaliën, de stand van de onderzoeken naar chemicaliën in de bodem, het grond- en oppervlaktewater, de lucht, voeding en het lichaam van mens en dier.

PFAS in Aarschot

Ook in Aarschot werden een aantal locaties verder onder de loep genomen. Dit naar aanleiding van het gebruik van fluorhoudend blusschuim of brand.

Voor deze locaties werden de omwonenden reeds met een schrijven in kennis gesteld van de problematiek.

Navolgend werden er op de potentieel verontreinigde plaatsen door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd. Tot op heden werden er 2 locaties als risicovol bestempeld en zijn de resultaten voor PFAS positief. Het handelt over de Gaston Geenslaan 16 en Herseltsesteenweg 70 te Aarschot. Hieronder vind je meer informatie terug over de 2 verontreinigde sites en wat de voorzorgsmaatregelen ('no regret-maatregelen') zijn:

OVAM zal voor de verontreinigde sites nog bijkomende onderzoeken uitvoeren. Ondertussen is het aangewezen dat de bewoners rondom deze locaties de no regret maatregelen hanteren.

PFAS en PFOS: Veelgestelde vragen