Rampenschade

Je kan een schadevergoeding aanvragen voor erkende natuurrampen. Indien je ingevolge een overstroming, een aardbeving, het overlopen of de opstuwing van openbare riolen of ingevolge een aardverschuiving of grondverzakking schade hebt opgelopen: contacteer dan je verzekeraar!


De wet van 17 september 2005 - wet met betrekking tot de natuurrampendekking als verplichte uitbreiding van alle verzekeringspolissen 'brand' - heeft als gevolg dat het Rampenfonds niet meer tussenkomt voor de schade veroorzaakt door natuurrampen, die verplicht is opgenomen in de verzekeringspolis. Voor personen die niet in het bezit zijn van een brandpolis, komt het Rampenfonds enkel nog tussen voor personen die een leefloon genieten (mits bewijs van het OCMW).

Informatie met betrekking tot rampenschade (informatie over hoe een tussenkomst van het rampenfonds te vragen, welke documenten je dossier dient te bevatten, wie een vergoedingsaanvraag kan indienen, de procedure voor het behandelen van je dossier...) kan je raadplegen op de website van de provincie Vlaams-Brabant: www.crisisvlaamsbrabant.be.

Bij de stad Aarschot kan je voor meer info terecht bij:


Ambtenaar nood- & interventieplanning
Peter Holemans
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
E-mail: peter.holemans@aarschot.be