Masterplan De Torens

Het masterplan De Torens is een veelomvattend project. Het wil de Aarschotse binnenstad versterken, een nieuwe stadswijk realiseren, de historische structuur van onze stad herwaarderen en een landschapspark ontwikkelen.


Dit betekent dat er aandacht is voor winkelen, wonen, diensten, parkeren, historisch erfgoed en publieke ruimte. Maar ook voor landbouw, recreatie, natuur, landschap… En dit alles op een strategische locatie van 52 hectare. Het gebied sluit aan op het centrum van Aarschot en bevindt zich tussen de groengebieden van de Demervallei/Leiberg enerzijds en ’s Hertogenheide anderzijds.

284

Het project bestaat uit 2 delen: de nieuwe Bonewijk en het landschapspark De Torens. De ontwikkeling van deze site zal een grote impact hebben op de stad en haar gebruikers. De stadsbewoner, de stadsbezoeker, de landbouwer, de handelaar, de natuurliefhebber, de mountainbiker… Ze zullen allemaal een meerwaarde vinden in de uitbouw van dit gebied.


Het is de ambitie van de stad Aarschot om de Bonewijk en zijn omgeving op middellange en lange termijn te vernieuwen. Het masterplan beoogt een kwalitatieve ontwikkeling. Daartoe is een samenwerking tussen de stad en andere betrokkenen noodzakelijk. Denken we hierbij aan de inbreng van de bewoners en handelaars van de Bonewijk en omgeving, maar ook van de nieuwe eigenaars van de vroegere fabriekssite De Torens. Daartoe wil de stad een publiek-private overeenkomst sluiten met deze eigenaars.


Vanuit het masterplan willen we een aantrekkelijke omgeving creëren waar het goed toeven is. Zo vormt de ontwikkeling van het terrein een meerwaarde voor de bewoners en bezoekers van onze stad.

298