Reglementen en premies

Onder de volgende webpagina's vind je alle stedelijke reglementen met betrekking tot leefmilieu. Andere algemene wetgeving betreffende milieu kan je ook steeds terugvinden onder het luik 'Milieuwetgeving':

 

  • Premie hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen
  • Premiereglement individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties (IBA's/KWZI's)
  • Sociale tegemoetkoming 2015 - Huishoudelijke afvalkosten (premies/luierzakken) zie digitaal loket/Milieu/dowloadbare formulieren
  • Sociale tegemoetkoming 2015 - Premie herbruikbare luiers
  • Subsidie voor de aanplant en het onderhoud van Kleine Landschapselementen (KLE's) en de installatie van soortenbeschermingsmaatregelen

 

Contactgegevens

Dienst Leefmilieu
Stadhuis - 3de verdieping
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
Tel: 016 55 03 84 / 016 55 03 83 / 016 55 03 82
E-mail: milieudienst@aarschot.be