Nuttige adressen

Wie graag meer wil weten over milieu en de bekommernis van de overheid in dit verband, kan terecht op tal van websites. Hierna volgen een aantal links die je hierbij zeker kunnen helpen.


www.bgnh.be - Bosgroep Noord-Hageland vzw

 

www.felnet.be - Felnet, de virtuele milieubibliotheek

 

www.vmm.be/milieukenniscentrum - Het milieukenniscentrum van de Vlaamse Milieumaatschappij (Water & Lucht)

 

www.velt.be - http://users.pandora.be/VeltHageland/ - Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze

 

www.ecomarkt.nl - Ecomarkt

 

www.sita.be - Ophaler huisvuil

 

www.milieulink.be - Milieulink - Communicatie- en Informatieplatform

 

www.mina.be - Leefmilieu Informatie Vlaanderen 

 

www.natuurenbos.be - Voormalig Afdeling Bos & Groen

 

www.soortenbeleid.be - Herintroductie van soorten in Vlaanderen

 

www.vlaanderen.be/landbouw - Vlaamse overheid - Beleidsdomein Landbouw en Visserij

 

www.Natuurpuntaarschot.org - Natuurpunt Aarschot

 

http://hvv.be/Page/42/Vossenschade.aspx - Meldpunt vossenschade

Steeds meer klachten betreffende vossenschade aan pluimvee worden geregistreerd. Misschien sloop de vos bij jou ook al eens het kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek binnen onze stad op te volgen en bovendien een beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau, zorgt onze stad in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen voor een meldpunt waarop je elk schadegeval kan bekendmaken. Dit meldpunt kan je bereiken door de bovenstaande link aan te klikken.