Natuur en bos

Natuur in Vlaanderen

De natuur in Vlaanderen is decennia lang langzaam aan achteruit gegaan. Provinciaal, federaal en lokaal worden projecten ondernomen en wordt op grote, zowel als kleinere schaal, geïnvesteerd in de heropwaardering van kleine en grotere 'natuurpunten'.

 

Vele gemeenten hebben reeds één of meerdere natuurreservaten. Het is echter aan de burger om te beseffen dat deze eilandjes in Vlaanderen goed bewaard dienen te worden. De natuurgebieden vormen de basis voor erg veel natuuronderzoek, dat ook door de Afdeling Natuur gefinancierd of ondersteund wordt. Er worden grotere gebieden onderzocht, maar ook soorten, wat kan leiden tot beschermingsplannen.

 

In de volgende links vind je eveneens informatie over de ons meer bekende diersoorten die eenelk al wel eens tegen het lijf loopt.

 

Bossen in Aarschot ?

Op de pagina's 'Natuur en bos', zal in de toekomst een beknopte toelichting worden gegeven over de stand van zaken betreffende het onderhoud en het beheer van natuur- en bosgebieden, in eigendom van het stadsbestuur Aarschot.

 

Contactgegevens

Dienst Leefmilieu
Stadhuis - 3de verdieping
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
Tel: 016 55 03 84 / 016 55 03 83 / 016 55 03 82
E-mail: milieudienst@aarschot.be