Milieuzorg op school

Wat is 'Milieuzorg op School' ?

Volgens het woordenboek van Dale is mos in de algemene taal benaming voor kleine sierlijke plantjes, die groepsgewijze en in aanzienlijke hoeveelheid bij elkaar groeiend voorkomen. Maar MOS staat ook voor Milieuzorg Op School, een milieuzorgproject van de kleuter- tot de hogeschool.

 

MOS wil een school helpen om een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Dit is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen (directie, leerkrachten, ouders, leerlingen …) meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. MOS biedt hiervoor alvast praktische en educatieve ondersteuning. Een MOS-begeleider is er bij wanneer je beslist om te starten met het project en volgt systematisch het proces op. Jouw school komt op de hoogte van goede praktijken, ontvangt een nieuwsbrief en komt terecht in een breed netwerk van MOS-scholen en NME-actoren.

 

Maar MOS gaat verder dan het stimuleren van milieuvriendelijke acties op schoolniveau. MOS biedt ondersteuning om acties op een educatieve manier te laten uitstralen naar de verschillende klasniveaus.

 

Voor elk van de vijf thema’s (afvalpreventie, water, energie, verkeer, natuur op school) wordt een themabundel samengesteld met mogelijke acties (vb: afvalpreventie) en educatieve ondersteuning van die acties. Deze ondersteuning is enerzijds een overzicht van geselecteerd educatieve lesmateriaal (vb: afvalpreventie), gekoppeld aan eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zodat de leerkracht ze heel precies kan kaderen. Anderzijds wordt er een overzicht gegeven van de verschillende bovengemeentelijke MOS-schakels (vb: afvalpreventie). Dit zijn organisaties die activiteiten hebben uitgewerkt rond één van de vijf thema’s en waar klassen op bezoek kunnen gaan, of deze mensen kunnen uitnodigen op school.

 

Door een educatief luik te koppelen aan de acties op school wil MOS heel de schoolbevolking sensibiliseren en mobiliseren om van milieuzorg werk te maken.

 

Klinkt het bovenstaande als Chinees in je oren? Neem een kijkje op de volgende webstek: http://www.milieuzorgopschool.be/ of contacteer je provinciale MOS-begeleiding, zij helpen je graag verder.

 

MOS in Aarschot? Het kriebelbeestenpad!

Ook in Aarschot werd er werk gemaakt van een aantal MOS-schakels waar de scholen terecht kunnen om hun MOS-werking te ondersteunen.

 

Zo kunnen de scholen beroep doen op het Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH). Het Kriebelbeestenpad is een educatief pad voor 4 tot 7-jarigen. Het is gelegen aan de Villa Coremans in Aarschot.

 

Meer informatie?

E-mail: info@rlnh.be
Website: www.rlnh.be/kriebel

 

Contactgegevens

Dienst Leefmilieu
Stadhuis - 3de verdieping
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
Tel: 016 55 03 82 / 016 55 03 83 / 016 55 03 84
E-mail: milieudienst@aarschot.be