Milieutips


Voorschriften en restricties in verband met milieu vind je onder 'Milieuwetgeving'.

 

Afval

 • "Afval voorkomen is beter dan Milieu genezen" (0,32 Mb) geeft enkele tips om je afvalberg thuis te verminderen. Wie afval voorkomt hoeft alvast véél minder te sorteren !
 • "Probleemafval" (0,26 Mb) geeft allerlei kleinere en grote problemen weer die bij de verschillende fracties kunnen optreden. Denk maar eens aan het probleem van sluikstorten in de buurt van glascontainers of injectienaalden, gecombineerd afval, wat wél en niet in de glasbak kan, enzovoort...
 • "Je gooit toch ook geen geld weg" (0,43 Mb) informeert over de verschillen tussen afval, onbruikbaar, herbruikbaar, en andere zaken die je wel eens enkele EURO’s zouden kunnen besparen. Verder gaat deze link dieper in op de rol en het belang van de kringloopcentra. Jij bepaalt immers mee welke producten worden hergebruikt en worden verwijderd!
 • "Afval branden" (0,35 Mb) beschrijft welke nadelen het afval verbranden heeft. En weet je wat? Er zijn helemaal geen voordelen aan verbonden!
 • "Zwerfvuil: Makkelijk in de hand te houden!" (0,96 Mb) Zwerfvuil voorkomen is een zaak voor iedereen. Belangrijk is een elementaire ingesteldheid: hoe minder afval je koopt, des te minder moet je achteraf ook kwijt zien te raken.
 • "Eerste keus in tweedehands" (0.27 Mb): Hierin kom je de voordelen van een kringloopwinkel te weten.
 • "Tijd voor een milieuvriendelijk tuinfeest" (0.30 Mb): Hier vind je enkele nuttige tips voor een milieuvriendelijk tuinfeest.
 • "Voorzichtigheid is de moeder van ... asbestpreventie": (0.33 Mb) In deze milieutip kom je alles te weten over asbest."Het is feest ook voor het milieu" (0.61 Mb): Hierin vind je tips terug om van elk feest een milieuvriendelijk feest te maken.

 

Composteren

 

Elektriciteit

 • "Je fornuis op dieet: koken met minder energie" (0,84 Mb) beschrijft voor elke goede kok een aantal toffe hints en trukjes om tijdens het koken energie te besparen.
 • "Schoon van ver, maar ver van schoon" (0,27 Mb) geeft het verschil aan tussen de verschillende vormen van elektriciteit, de zogenaamde ‘groene’ productie van elektriciteit, (vb. windenergie en fotovoltaïsche cellen) en kernenergie en zo meer...
 • "Verborgen energievreters" (0,67 Mb) legt uit hoe verschillende kleinere en grotere energievreters het verbruik van de elektriciteit doen stijgen én welke maatregelen men kan treffen om dit te voorkomen!
 • "Met minder energie gaat het ook" (0,60 Mb) geeft aan hoe men minder energie kan verbruiken en welke ‘groene’  maatregelen men kan toepassen.
 • "Hier brandt de lamp" (0,56 Mb) gaat dieper in op de ons allen bekende verlichtingsproblematiek en het daar aan gekoppelde meerverbruik van elektriciteit.
 • "Hou de warmte binnen" (0,22 Mb) gaat verder in op voorgaande onderwerpen."Rationeel energiegebruik in huis" ( < 1 Mb) geeft een woordje uitleg over hoe men de energiekosten kan beperken door rationeel energiegebruik in te voeren.
 • "Verse lucht, gezonde lucht" (0.97 Mb): Tips over hoe je in het stookseizoen wel verse maar niet de koude lucht van buiten naar binnen haalt.

 

VERDERE WEBLINKS ONDERAAN DEZE PAGINA ZIJN IN OPMAAK, WAARVOOR ONZE EXCUSES !

Natuur in de tuin

 • "Een tuin voor dier en mens" (0,25 Mb) geeft weer hoe je met allerhande kleinere ingrepen je tuin aangenaam en aantrekkelijk kan maken voor verscheidene insecten en diersoorten.
 • "Streekeigen bomen en struiken in je tuin" (0,32 Mb) bevorderen de draagkracht van zowel de bodem als het groen. Verder oogt een variatie aan streekeigen groen tevens mooier dan allerhande exoten die dikwijls niet bestand zijn tegen de klimatologische toestand van ons land.
 • "Gras in de tuin - Van sleur tot plezier" (0,65 Mb) geeft aan hoe je een gazon optimaal en in perfecte staan kan houden. Het geeft de negatieve effecten aan van intensief maaien zoals mosvorming en levert alternatieve methoden om je gazon in optimale conditie te krijgen.
 • "Biociden" (0,25 Mb) licht de lezer in over de gevaren en kwalen die het gevolg zijn van een gebruik en overmatig toepassen van allerhande fungiciden, herbiciden en pesticiden.
 • "Levende bermen" (0,26 Mb) legt uit waarom er een maaiverbod is voor bepaalde perioden op bermen, waarom herbiciden bij voorkeur niet langer worden toegepast en geeft een globaal beeld van onze bermenproblematiek.
 • "Ratten en muizen: Doe ze verhuizen" (0,19 Mb) geeft een woordje uitleg en levert tips over hoe plagen van ratten en muizen tegen te gaan op een 'natuurlijke' manier.
 • "Spaar de bossen, koop FSC-hout" (0,31 Mb) Deze brochure legt uit wat FSC is, waar het label voor staat, en hoe men door een aangepast koop- en verbruiksgedrag de bossen sparen kan.

 

Water

 • "Hou het water proper" (0,65 Mb) geeft tips weer om het water dat men dagelijks verbruikt minder te belasten met polluenten om zo onder meer de zuivering van het water te vergemakkelijken.
 • "Regenwater hemels water" (0,28 Mb) geeft de verschillende toepassingen die men kan aanwenden bij het hergebruik van water, zoals de spoeling van toiletten, buitenkraantjes, etc... De installatie verdient snel terug én een regenwaterinstallatie is immers minder omslachtig als soms wordt gedacht!
 • "Verstandig omspringen met water" (0,24 Mb) geeft aan hoe mensen veelal drinkwater verspillen door dit te gebruiken voor doeleinden waar kwalitatief minder ‘goed’ water handig van pas zou komen. Immers voor de dagdagelijkse zaken is er slechts voor een klein deel drinkwater nodig!
 • "Warm water" (0,32 Mb) levert goede hints om het energieverbruik voor de verwarming van water te drukken én om verliezen tegen te gaan.
 • "Stop de bodemverdroging" (0,26 Mb) legt de problematiek van de bodemverdroging uit en geeft het nut aan van waterdoorlaatbare verhardingen, tuinmoerassen, waterbekkens, etc... 
 • "Wassen is geen wissewasje" (0,23 Mb) toont welke middelen de waterverbruiker kan aanwenden om spaarzaam en ecologisch verantwoord zijn wasje te doen. Het toont tevens het nut van de A-gelabelde wasmachines, de mindering van afwasmiddelen, enzovoort...

 

Mobiliteit

 • "Schoner gaan rijden" (0,21 Mb) geeft een nieuwe kijk op de aspecten privaat verkeer, snelheid, de verschillende motoren (LPG, diesel, benzine, ...), evenals de impact van voormelde zaken op het milieu...
 • "Moet het altijd op 4 wielen" (0,23 Mb) geeft alternatieven voor het privaat verkeer mee.
 • "Met de fiets mist u niets" (0.28 Mb): Hierin worden een paar redenen opgesomd waarom je beter met de fiets kan rijden.

 

Vaste stoffen

 • "Grote schoonmaak voor het milieu" (0,26 Mb) en "De groene tornado" (0,07 Mb) geven aan hoe biologisch afbreekbare middelen zoals zeep een vervangmiddel zijn voor detergenten.
 • "Verven zonder wroeging - 1" (0,36 Mb) en "Verven zonder wroeging - 2" (0,39 Mb) geven tips in verband met verven, reinigen, beitsen, lege verfblikken, afval, oplosmiddelen enzovoort...
 • "Natuur tegen de muur" (0,25 Mb): Hoe kan je meewerken aan een groener uitzicht? Hierin wordt uitgelegd wat mag en wat niet mag.

 

Contactgegevens

Dienst Leefmilieu
Stadhuis - 3de verdieping
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
Tel: 016 55 03 82 / 016 55 03 83 / 016 55 03 84 
E-mail: milieudienst@aarschot.be

BijlageGrootte
tuin_mens_dier.pdf269.51 KB