Hinder

Wat is hinder? Welke soorten hinder ervaart een persoon? Zoals iedereen wellicht weet kunnen verschillende factoren aan de basis liggen van klachten. Immers er zijn ook verscheidene soorten van hinder die een persoon kan ondervinden: geurhinder, lichthinder, wateroverlast, bodemvervuiling, zwerfvuil, sluikstorten, sluikverbranden…

 

Zo treedt geurhinder veelal op als mensen een geur, die ze in hun leefomgeving waarnemen, als onaangenaam en/of schadelijk voor hun welzijn beoordelen. 19 % van de bevolking in Vlaanderen is op één op andere manier gehinderd door geurtjes afkomstig van allerlei activiteiten.

 

Milieuklachten hebben echter zeer vaak te maken met lawaai of stank. Maar ook tal van andere milieuproblemen kunnen dus hinder veroorzaken. Wanneer je je stoort aan de toestand van het milieu op het grondgebied van stad Aarschot, kan je hierover klacht indienen bij de milieudienst of bij de lokale politie. Zij zullen je klacht onderzoeken of aan de bevoegde instantie overmaken.

 

Voor meer informatie betreffende de verschillende types van hinder kan je de verschillende pagina’s onder deze rubriek raadplegen.

 

Indien je verdere vragen hebt betreffende hinder, óf indien je een klacht wenst aan te geven, kan je steeds de stedelijke milieudienst contacteren.

 

Contactgegevens

 

Dienst Leefmilieu
Stadhuis - 3de verdieping
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
Tel: 016 55 03 82 / 016 55 03 83 / 016 55 03 84
Email: milieudienst@aarschot.be