Centraal meldpunt

Heb je milieuklachten? Ondervind je hinder van lawaai, geur of licht? De milieudienst fungeert als centraal meldpunt voor milieuklachten. Milieuklachten zijn klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder. Soms zijn deze klachten gerelateerd aan een vergunningsplichtige inrichting of activiteit, en soms betreft het klachten die mogelijk de menselijke gezondheid kunnen aantasten. Wens je deze hinder aan te geven? Personen die een milieuklacht wensen te melden, kunnen hiervoor terecht bij de dienst Leefmilieu.

 

Contactgegevens

Dienst Leefmilieu
Stadhuis - 3de verdieping
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
Tel: 016 55 03 84 / 016 55 03 83 / 016 55 03 86 / 016 55 03 82
E-mail: milieudienst@aarschot.be

 

Buiten de diensturen en/of wanneer de dienst leefmilieu niet bereikbaar is, kan je de lokale politie contacteren op het nummer 016 55 02 02. De politie verzekert 24 op 24 uur een permanentie. Inwoners kunnen hun klachten eveneens anoniem indienen bij het stadsbestuur Aarschot via het digitale loket.


Heb je verdere vragen inzake de werking van het centrale meldpunt of allerhande milieuhinder, dan kan je steeds telefonisch contact opnemen met de dienst Leefmilieu op het nummer 016 55 03 82.