Bestrijding

Onder deze pagina's kan je verdere informatie terugvinden inzake de bestrijding van plagen, pestsoorten en ziekten zoals bacterievuur, eikenprocessierups, zwerfpoezen, etc.

 

Contactgegevens


Dienst Leefmilieu
Stadhuis - 3de verdieping
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
Tel: 016 55 03 84 / 016 55 03 83 / 016 55 03 82
E-mail: milieudienst@aarschot.be