Beleidsplan & jaarprogrammatie

Jaarlijks maakt het stadsbestuur Aarschot een jaarprogramma op waarin de voornaamste verwezenlijkingen van het voorgaande kalenderjaar worden gerapporteerd. Verder wordt in deze planning aangegeven welke stappen en ontwikkelingen zich op vlak van leefmilieu, natuur e.d. dienen doorgevoerd te worden. Al deze zaken komen terecht in het MJP of MilieuJaarProgramma.

De beleidsplanning daarentegen vormt de rode draad die de gemeente doorheen de komende jaren tracht na te volgen. Hierin worden de grote richtlijnen opgenomen die als basis dienen voor ondermeer de opmaak van het MJP.

 

Contactgegevens


Dienst Leefmilieu
Stadhuis - 3de verdieping
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
Tel: 016 55 03 84 / 016 55 03 83 / 016 55 03 82
E-mail: milieudienst@aarschot.be