Sita & F-Plus

FOST Plus

FOST Plus neemt als erkend organisme de uitvoering op zich van de terugnameplicht van de verantwoordelijken voor het huishoudelijk verpakkingsafval die zijn aangesloten bij FOST Plus. FOST Plus, die is begaan met het algemeen belang, kwijt zich van deze taak door duurzame en efficiƫnte oplossingen voor te stellen die economisch verantwoord zijn en rekening houden met het milieu. Zij draagt hierdoor actief bij tot de kwaliteit van ons milieu.

 

FOST Plus neemt ook de informatie- en preventieplicht op zich, zoals voorzien in het Interregionaal Samenwerkingsakkoord, en neemt alle maatregelen die nodig zijn voor het promoten, coƶrdineren en financieren van de selectieve inzamelingen, de sortering en recyclage, teneinde de door het Interregionaal Samenwerkingsakkoord opgelegde recyclage- en valorisatiepercentages te halen.

 

FOST Plus wil de noodzakelijke samenwerking stimuleren en optimaliseren tussen alle partijen die bij deze problematiek betrokken zijn: de burger, de overheid, de producenten van materialen en verpakkingen, de verpakkingsverantwoordelijken, de distributeurs, de intercommunales, de afzetorganisaties en alle andere tussenkomende organismen of actoren.

 

Om deze opdracht te volbrengen verbindt FOST Plus er zich toe haar expertise en deskundigheid ten dienste te stellen van de gemeenschap en van alle partners die aan deze opdracht meewerken.

 

SITA Recycling Services NV

Duurzame oplossingen? Duurzaamheid is een sleutelwoord bij SITA. Een goed milieubeleid heeft pas zin als het kadert in een gezonde economische ontwikkeling, en omgekeerd.

 

Veiligheid op de eerste plaats! Ook wat betreft veiligheid doet SITA aan duurzaam ondernemen en langetermijndenken. Strenge doelstellingen, regelmatige opleidingen en uitgebreide preventiecampagnes werpen hun vruchten af. Samen met onze partners en klanten gaan we door op deze weg: Veiligheid gaat immers voor alles!

 

Het lokale (en industrieel) afval behandelen en zodanig verwerken dat het zoveel mogelijk gerecycleerd of hergebruikt kan worden, zonder het milieu op lange termijn schade toe te brengen, dat is het doel van Sita.

 

Voor verdere vragen betreffende SITA nv en de werking, kan  je steeds telefonisch contact opnemen op het telefoonnummer 0800 90 788 of verdere informatie opzoeken op de website www.sita-services.be.

 

Voor andere vragen betreffende de ophaling van verschillende fracties van het huishoudelijk afval, alsook opmerkingen, ... kan je steeds terecht bij de dienst Leefmilieu op het nummer 016 55 03 84.