Klein Gevaarlijk Afval

Wat kan? Inkten, verven, gif, bestrijdingsmiddelen, reinigingsmiddelen (bijtende producten), brandstoffen, frituurvet of andere oliën en vetten, batterijen, spuitbussen (niet van cosmetica of levensmiddelen), zuren, fotonegatieven en röntgenfoto’s, TL-lampen en spaarlampen (geen gloeilampen).

Hoe aanbieden? Breng het KGA naar de chemiekluis in het containerpark. KGA afleveren is gratis!

 

Contactgegevens

 

Dienst Leefmilieu
Stadhuis - 3de verdieping
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
Tel: 016 55 03 83 / 016 55 03 84
Email: milieudienst@aarschot.be