Afvalophaling aan huis

Afvalophaling aan huis

 

ndien je meer informatie wenst over de regeling vanaf 1 juli 2015, klik dan hier door naar aarschot.mijncontainer.be.

 

Elke inwoner van de stad Aarschot krijgt een afvalkalender in de bus met de data van de selectieve ophalingen. Heb je nog geen afvalkalender of raakte je hem kwijt, dan kan je de kalender gratis aanvragen bij de dienst leefmilieu. Alle ophalingen starten om 6 uur ’s ochtends. Zet dus tijdig je afval buiten!

 

Ophaling aan huis van containers, PMD-zakken, snoeihout en grof vuil

Je biedt het afval voor de huis-aan-huisinzameling aan in de daarvoor gebruikelijke containers. Gebruik de grijze container voor restafval, de groene voor GFT (Groente, Fruit- en Tuinafval) en de blauwe container voor papier en karton.

Ben je een nieuwe inwoner van onze stad? Dan kan je gratis je container(s) bestellen. Alleen de grijze container is verplicht. Composteer je bijvoorbeeld zelf je GFT-afval, dan hoef je geen groene container te bestellen. 

De containers zijn beschikbaar in verschillende afmetingen. De container van 40 liter heeft een inhoud die vergelijkbaar is met die van één vuilniszak. De container van 140 liter heeft een inhoud van zowat drie vuilniszakken.

Op bepaalde tijdstippen biedt het stadsbestuur de ophaling van snoeihout en grof vuil aan. Raadpleeg je afvalkalender voor de data en de manier waarop je dit afval moet aanbieden.

 

Wijze van aanbieding

Restafval: elke referentiepersoon heeft recht op het gebruik van 1 container van 40 liter, of 1 of meerdere containers van 140 liter, of 1 of meerdere containers van 1100 liter.

GFT: elk referentiepersoon heeft recht op het gebruik van 1 container van 40 liter, of 1 container van 140 liter.

Papier en karton: elke referentiepersoon heeft recht op het gebruik van 1 container van 40 liter, of 1 container van 140 liter, of 1 of meerdere containers van 1100 liter.

In uitzonderlijke gevallen en in onderling overleg tussen de stad en de ophaaldienst kan afgeweken worden van deze principes.

Om de containers van je keuze te bestellen en te vernemen wanneer ze bij je thuis worden geleverd, bel je het gratis nummer 0800 94 103.

Verhuis je? Meld dit dan op het gratis nummer 0800 94 103. Het nummer is elke werkdag te bereiken van 8.30 tot 17 uur.

Wil je een container ruilen of bijbestellen, dan wordt 12,50 euro per container aangerekend. Dit bedrag betaal je vooraf bij de dienst leefmilieu. Je hoeft dan niet meer te bellen naar het gratis nummer. De dienst leefmilieu geeft je bestelling door nadat je het verschuldigde bedrag hebt betaald.

 

Prijs en afrekening 2016 - ophaling aan huis

AfvalsoortTarief
Restafval variabele kost0,30 euro/kg
GFT0,25 euro/kg
Papier en kartonGRATIS
Grofvuil0,55 euro/kg
Snoeihout0,42 euro/kg
PMD0,25 euro/zak

 

Voor de vaste kost van het huishoudelijk afval wordt per aanbieding van een restafvalcontainer van 40, 140 of 1.100 liter een bijdrage aangerekend (zoals opgenomen in onderstaande tabel) waarbij het principe ‘de vervuiler betaald wordt toegepast per elke afzonderlijke aanbieding.

 

Inhoud restafvalcontainer

Bijdrage in de vaste kosten

40 liter restafvalcontainer

0,29 EUR/kipbeweging

140 liter restafvalcontainer

1,00 EUR/kipbeweging

1.100 liter restafvalcontainer

7,86 EUR/kipbeweging

 

Eenmaal per jaar ontvang je een afrekening per post. Je vindt daarbij een overzicht van alle afvalfracties die je het voorgaande jaar aan huis hebt meegegeven en hoeveel je daarvoor betaalt. Als je met te betalen afvalstoffen naar het recyclagepark met je persoonlijke recyclageparkkaart bent geweest, vind je dit ook terug op de afrekening.

Betaal je rekening binnen de voorgestelde betalingstermijn. Doe je dat niet, dan kunnen je containers niet meer worden geledigd en kan je voor sommige fracties niet meer in het recyclagepark terecht.

Gebruik voor je betaling steeds het overschrijvingsformulier dat je bij de betalingsuitnodiging vindt. Het bevat de juiste gegevens om de betaling vlot te doen verlopen.

Je kan de gegevens over je verbruik steeds opvragen bij de Groene Lijn op het gratis nummer 0800 94 103.

Tip: Hoe minder kilo's je aanbiedt, hoe minder je betaalt!

 

Wat bij verhuis?

Neem contact op met de Groene Lijn: 0800 94 103. Bij verhuis binnen Aarschot wordt je afvalrekening overgebracht naar je nieuwe adres. Je containers horen bij de woning en moeten dus blijven staan. Bij verhuis buiten Aarschot moet je jezelf afmelden bij de stad en wordt er een eindafrekening gemaakt.

Vergeet dit niet! Anders zal een nieuwe inwoner die zich niet bij de stadsdiensten aanmeldt, kunnen gebruikmaken van de afvalrecipiënten. En dit op jouw rekening! Breng tevens je persoonlijke toegangskaart voor het recyclagepark terug.

 

Wat als nieuwe inwoner?

Wanneer je jezelf als nieuwe inwoner aanmeldt bij de dienst Leefmilieu (3de verdieping, stadhuis, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot), ontvang je een informatiepakket met de nodige toelichtingen over de huis-aan-huis-ophaling, het recyclagepark, de prijzen, enz.

 

Een slot op je container?

Als je wil, kan je een slot op je container laten plaatsen. In de praktijk lijkt dit slechts in uitzonderlijke gevallen aangewezen. Een slot kost je 36,00 euro. Je kan dit bestellen bij de dienst Leefmilieu.

Na ontvangst van je betaling wordt er een afspraak gemaakt voor de plaatsing van het slot. Het slot opent automatisch wanneer de container in de ophaalwagen wordt geledigd. Opgelet: van zodra het slot is geplaatst, kan het niet meer worden verwijderd.

 

Data van ophaling

Controleer de afvalkalender!

 

Contactgegevens

 

Dienst Leefmilieu
Stadhuis - 3de verdieping
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
Tel: 016 55 03 83 / 016 55 03 84
Email: milieudienst@aarschot.be