Gemeentelijke machtiging praalwagens

Het koninklijk besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens (Belgisch Staatsblad 29 januari 2008) regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Hieronder vallen onder meer de carnavalwagens. Deze voertuigen mogen aldus afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen. Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

 

  • Slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie (op de weg er naartoe of op de terugweg OF voor proefritten met het oog op die manifestatie)
  • Een maximale snelheid van 25 km/u respecteren;
  • Voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.


Elke groep die een praalwagen heeft, moet een gemeentelijke machtiging hebben van de gemeente waar de wagen vertrekt én de gemeente waar de stoet plaats heeft.

 

Wetgeving

Klik hier voor de wetgeving omtrent de gemeentelijke machtiging voor praalwagens.

 

Aanvraag gemeentelijke machtiging praalwagens

Klik hier voor het aanvraagformulier voor een gemeentelijke machtiging voor praalwagens.

 

Dien tijdig het ingevulde aanvraagformulier in bij de stad Aarschot ter attentie van het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per e-mail via info@aarschot.be of per post:

Stad Aarschot
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen
Ten Drossaarde  - 3200 Aarschot.

 

Je aanvraag wordt dan behandeld en vervolgens krijg je het aanvraagformulier ondertekend terug.