• Aanvullende resultaten onderzoek neerslag rook brand LPW Ceramic Pools ook geruststellend

  Deze middag ontving de stad de aanvullende resultaten van het onderzoek van de neerslag van de rook afkomstig van de brand die afgelopen vrijdag plaatsvond op het industrieterrein. Hieruit blijkt dat de gemeten waarden ver onder de Belgische grenswaarde liggen en er dus geen gevaar was voor de volksgezondheid.

 • Gisterenvoormiddag, vrijdag 19 mei brak brand uit bij het zwembadbedrijf LPW Ceramic Pools in de industriezone Nieuwland in Aarschot. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd. Er was rook- en geurhinder, maar geen onmiddellijk gevaar voor de omgeving. De stad nam de ongerustheid bij de burgers ernstig en nam contact op met een gespecialiseerde firma om de neerslag van de rook te laten onderzoeken. Deze kwam gisteren nog ter plaatse. Intussen zijn de eerste en ook belangrijkste resultaten bekend. Deze zijn geruststellend. De overige resultaten worden morgen en maandag verwacht. Zodra alle resultaten bekend zijn, zal de stad hierover opnieuw communiceren.

 • Stad Aarschot geeft richtlijnen aan omwonenden brand LPW Ceramic Pools

  In een omgeving van 0,5 vierkante kilometer ten noord-noordoosten van de brand bij LPW Ceramic Pools zijn in sommige tuinen brokstukken beland. Omdat nu niet duidelijk is of zich al dan niet schadelijke stoffen op de brokstukken bevinden, neemt de stad Aarschot het zekere voor het onzekere. Daarom verzoekt de stad de omwonenden deze brokstukken niet aan te raken. De hulpdiensten zullen ze vandaag vanaf 17 uur verwijderen. De betrokken inwoners worden persoonlijk per brief verwittigd.

   

  Intussen mogen de omwonenden ramen en deuren opnieuw openen. Omwonenden die een rookgeur in hun woning ervaren, wordt aangeraden hun woning goed te verluchten.

   

  De gemeentelijke fase van het rampenplan werd intussen afgeblazen. Inwoners die hierover nog vragen hebben, kunnen terecht bij het meldpunt van de politie op het nummer 016 550 202.

 • Stad Aarschot laat neerslag rook door brand bij LPW Ceramic Pools onderzoeken

  Op sociale media verschenen onrustwekkende berichten over de samenstelling van de rook die zich ontwikkelde door de brand bij LPW Ceramic Pools in Aarschot. De stad Aarschot heeft begrip voor deze ongerustheid en neemt ze ernstig. Daarom laat de stad de neerslag van de rook meteen onderzoeken door een gespecialiseerde firma. Deze firma komt vandaag nog ter plaatse.

  Van zodra de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn, zal de stad hierover communiceren. De resultaten worden morgen verwacht. Intussen is de brand geblust en wordt er afgeschaald.

  Alle ramen en deuren mogen terug open.

 • Brand bij LPW Ceramic Pools op industrieterrein. Preventief best ramen en deuren in nabije omgeving sluiten.

  Er is rook- en geurhinder, maar er is geen onmiddellijk gevaar voor de omgeving. Het advies blijft om de ramen en deuren gesloten te houden richting Langdorp, Gijmel en Herselt.
 • Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’, ook wel zonevreemde bossen genoemd. Van dinsdag 16 mei tot en met vrijdag 14 juli 2017 kunnen burgers opmerkingen indienen.

 • 2087

  De stad Aarschot wil een stad zijn waar iedereen mee is. Daarom wil ze luisteren naar de ideeën en suggesties van haar burgers. In de periode van maandag 15 mei tot en met woensdag 24 mei 2017 zitten de stadsdiensten op verschillende momenten klaar op de sofa in de Droomfabriek voor een constructief gesprekje. Welke droom heb jij voor je stad? Kom ons verrassen met je ingenieus idee of straffe suggestie. Er staan ook tal van leuke activiteiten op het programma om er een geslaagd verblijf van de stadsdiensten in de Stadsfabriek van te maken. Klik op 'Lees meer' voor meer info en het volledige programma.

   

  Maandag 15 mei van 17 tot 19.30 uur

  Thema's: openbare ruimte, wonen, mobiliteit, veiligheid en lokale economie.

   

  Woensdag 17 mei van 14 tot 16 uur

  Thema's: jeugd, onderwijs en gezin.

   

  Donderdag 18 mei van 9.30 tot 12 uur

  Thema's: gezondheid, goed in je vel, senioren, gezin, ontwikkelingssamenwerking, buurtwerk, talenten, duurzaamheid en milieu.

   

  Woensdag 24 mei van 14 tot 16 uur

  Thema: vrije tijd

   

  Heb je een idee rond een bepaald thema, maar geraak je niet in de Droomfabriek op het moment dat dit thema aan bod komt? Deponeer je idee dan gewoon in de ideeënbus in de Droomfabriek. Geraak je helemaal niet in de Droomfabriek? Geen probleem. Dan stuur je je idee gewoon naar droomfabriek@aarschot.be of je vermeldt je idee op Twitter met de hashtag #DroomfabriekAarschot.

 • Volgend weekend is het weer zover: Fiesta Europa, het bonte gezelschap internationale marktkramers, strijkt voor de derde keer neer in Aarschot. Van vrijdag 19 mei tot en met zondag 21 mei kan je deze gezellige Europese belevingsmarkt bezoeken.

  2092

 • Vanaf 1 juli 2017 vervangt een uittreksel uit het strafregister het bewijs van goed gedrag en zeden

  Momenteel kan je bij de politie een bewijs van goed gedrag en zeden opvragen. Vanaf 1 juli 2017 wordt dit vervangen door een uittreksel uit het strafregister dat je kan opvragen bij de dienst Burgerzaken in het stadhuis.

  Er zijn drie soorten van uittreksels. Vermeld daarom duidelijk waarvoor je het uittreksel nodig hebt:

  - activiteiten zonder specifieke voorwaarden

  - gereglementeerde activiteiten

  - contacten met minderjarigen: psycho-medisch-sociale begeleiding, kinderbescherming, hulpverlening, animatie of begeleiding van minderjarigen

   

  Als je dit voor jezelf aanvraagt, breng je gewoon je identiteitskaart mee. Heb je van iemand de volmacht gekregen om dit voor hem of haar aan te vragen? Dan breng je naast de identiteitskaart van die persoon (geen kopie) ook een ondertekende schriftelijke machtiging met datum mee. Het uittreksel uit het strafregister is gratis.

  Ben je niet meer ingeschreven in België of heb je een uittreksel van een onderneming nodig? Dan kan je terecht bij het centraal strafregister.

 • De gemeenteraadscommissie voor leefmilieu van 15 mei 2017 wordt verplaatst naar een nog te bepalen datum.

 • De gemeenteraadscommissie verkeersveiligheid, kunst- en naschools onderwijs van 7 juni 2017 wordt verplaatst naar woensdag 31 mei 2017 om 19u30

 • 2083

  “Fijn je hier weer te zien!” Zo luidt de campagneslogan van ‘Zo Dichtblij!’, de gloednieuwe campagne van Bond Beter Leefmilieu, in samenwerking met UNIZO en de Gezinsbond die de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’ vervangt. ‘Zo Dichtblij!’ loopt van 29 april tot en met 3 juni 2017 en promoot het winkelen in de kern. Want je stad duurzaam en bruisend houden, begint bij jezelf.

 • Startersopleidingen Horeca Vlaanderen

  2082 Horeca Vlaanderen biedt elke maand een startersopleiding aan, gespreid over Vlaanderen. De eerste sessie vind plaats op maandag 26 juni 2017 van 9 tot 12 uur in Gent. Vervolgens vinden er sessies plaats in Sint-Niklaas op 20 september, in Antwerpen op 23 oktober, tijdens Horeca Expo Gent van 19 tot 23 november (elke dag één opleiding) en in Brugge op 19 december. Al de startersopleidingen zijn gratis voor startende ondernemers in de horeca. Inschrijven kan via https://www.horecavlaanderen.be/startersopleidingen.

   

 • Spooroverweg Herseltsesteenweg tijdelijk afgesloten omwille van herstellingswerken

  Van 12 tot en met 26 mei 2017 wordt de spooroverweg op de Herseltsesteenweg ter hoogte van de aansluiting met de Waterstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer omwille van herstellingswerken aan de overweg.

 • 2081 Er waait een frisse wind door jeugdcentrum De Klinker. Het voorbije jaar verwelkomde De Klinker enkele nieuwe medewerkers. Samen met de medewerkers die al een tijdje meedraaien, zorgen ze voor nieuwe accenten: nieuwe concepten voor de muziekwerking, het traject kind- en jeugdvriendelijke stad, meer linken tussen De Klinker en de Aarschotse scholen… Met al die nieuwigheden konden ook de website en het logo van het jeugdcentrum niet achterblijven. Deze waren dringend aan een update toe. Afgelopen zaterdag presenteerde De Klinker het nieuwe logo en de nieuwe website in primeur aan de vrijwilligers op het jaarlijkse bedankingsfeest. Ook op de Buitenspeeldag afgelopen woensdag trok het nieuwe logo de aandacht. Benieuwd naar de nieuwe website? Surf dan naar www.jcdeklinker.be.