Oproep aan organisatoren: dien je evenementenaanvraag tijdig in

Drie soorten evenementen

Het politiereglement maakt een onderscheid tussen drie soorten evenementen. De termijnen voor de aanvraag verschillen naargelang het type evenement:

  • Gewone evenementen: evenementen zoals een eetdag of opendeurdag waarvoor geen maatregelen getroffen moeten worden, moet je minstens zes weken op voorhand melden. Het gaat hier om evenementen waarbij er geen of nauwelijks overlast is voor de omgeving.
  • Middelgrote evenementen: evenementen zoals een fuif, mountainbiketocht of stratenloop moet je minstens zes weken op voorhand aanvragen. Hiervoor zijn enkele noodzakelijke toelatingen zoals een afwijking van de geluidsnormen, een drankvergunning of een aanpassing van de verkeerssituatie vereist. Het verschil met de gewone evenementen is dat er hierbij wel beperkte overlast voor de omgeving is. Een melding volstaat bijgevolg niet.
  • Mega-evenementen: voor evenementen zoals een festival is een uitgebreide aanvraag noodzakelijk en dit zelfs zes maanden op voorhand. Mega-evenementen zijn vaak meerdaagse activiteiten, activiteiten waarbij een grote opkomst verwacht wordt en/of activiteiten die hinder met zich meebrengen. Voor dergelijke activiteiten is een veiligheidsoverleg tussen de organisatoren, de politie, de noodplanambtenaar en de brandweer vereist.

 

Evenementenloket

Je aanvraag of melding dien je in bij het evenementenloket op het gelijkvloers van het stadhuis of via e-mail: evenementenloket@aarschot.be. Gebruik hiervoor steeds de meest recente versie van het aanvraagformulier. Vervolgens bekijkt het evenementenloket of je aanvraag volledig is, verzamelt het de nodige adviezen en houdt het je op de hoogte. 

 

Correcte afhandeling van elk dossier

De termijnen zijn nodig om grondige adviezen af te leveren en elk dossier correct af te handelen. De politie heeft in bepaalde gevallen ook de tijd nodig om een risico-analyse uit te voeren. Daarom dringt de stad Aarschot erop aan dat organisatoren hun aanvraag tijdig en volledig indienen.

 

Meer info?

Evenementenloket

Gelijkvloers stadhuis

evenementenloket@aarschot.be - 016 55 04 03