Verenigingen en acties in de kijker

Op deze pagina vind je meer informatie over de volgende vereniging:

 

Verder zetten we op deze pagina ook sociale acties in de kijker. Klik hier door naar het onderdeel Acties .

 

Verenigingen

‘Gimme a Break!’ in Aarschot

Arktos vzw startte, onder impuls van het stadsbestuur, in september 2009 met een vrijetijdsproject:  ‘Gimme a Break!’ (GAB).

 

Arktos is er voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, jongeren die de aansluiting met de wervelende wereld missen en uit de boot dreigen te vallen. Thuis loopt niet alles gesmeerd, de school heeft geen antwoord op prangende vragen, een job vinden en houden is een 'mission impossible'. En de samenleving… die draait lustig door. De kloof wordt met de dag groter. Het reguliere aanbod van vrijetijdsbesteding (jeugdbewegingen, jeugdhuizen, sportclubs…) schiet vaak te kort om aan de specifieke noden van deze jonge mensen tegemoet te komen.


Het  aanbod van GAB richt zich op jongeren via verschillende laagdrempelige methodieken. Concreet gesproken nemen jongeren tussen 14 en 20 jaar bij GAB wekelijks deel aan vaak avontuurlijke activiteiten, zoals een mountainbiketocht, een  touwenparcours, mountainboarden, survivaltechnieken, een kampeerweekend, een zeilmeerdaagse…  Er wordt aan atelierwerking gedaan in de vorm van houtbewerking, garageatelier…

Doel

De doelstelling is een werking samen met en door jongeren, zowel gericht op de groepswerking als mogelijk netwerk, als het individu, betreffende levenstrajectbegeleiding.

De onderliggende doelen zijn het uitzoeken waar de noden of oorzaken van ‘onwelzijn’ liggen en samen met de partners, van GAB en Arktos vzw in het algemeen, aan gerichte doorverwijzing doen.  

GAB  wil de jongeren rekruteren vanuit het bestaande aanbod:  scholen, sociale organisaties, (JAC, OCMW, CGG, CAW, Jeugddienst, Dienst Welzijn, RISO, CLB’s, P.O.T.). Hierin trachten ze samenwerkingsverbanden op te zetten om het huidige aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken voor de jongeren. Op die manier willen ze hiaten in het aanbod wegwerken en de doorverwijzing efficiënter en gerichter maken.


Contactgegevens

Neel Geyskens, vormingswerker Arktos vzw bij ‘Gimme a Break!’
Tel: 0484 49 92 21
E-mail: ngeyskens@arktos.be
Website: www.arktos.be

 

 

Acties

Dopjesactie ten voordele van blindgeleidehonden

Inwoners uit Aarschot worden aangemoedigd om hun plastic schroefdopjes van drankflessen in te zamelen. Er staan tonnen op verschillende openbare plaatsen in Aarschot en in de verschillende Aarschotse scholen.

De ingezamelde dopjes worden ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden verkocht en gerecycleerd in duurzame paletten.

De vaten staan op volgende plaatsen:

 • Stadhuis Aarschot:                 Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot
 • Sociaal Huis Aarschot:          Bekaflaan 31A, 3200 Aarschot
 • Stedelijke bibliotheek:           Elisabethlaan 103/a, 3200 Aarschot
 • JC De Klinker:                         Demervallei 14, 3200 Aarschot
 • WZC Sint Rochus:                  Albertlaan 2, 3200 Aarschot
 • LDC Het Anker:                       Statiestraat 24, 3200 Aarschot
 • Huize Eigen Haard:                Herseltsesteenweg 35, 3200 Aarschot
 • Zaal Vinea:                               Poortveldplein 7C, 3200 Aarschot
 • Willy Van Thielen:                   Dahliastraat 26, 3200 Aarschot
 • Oxfam Wereldwinkel:             Gasthuisstraat 45, 3200 Aarschot


Ook deze scholen doen mee aan de dopjesacties:

 • GBS Knipoog:                                    Diestsesteenweg 387A, 3202 Rillaar
 • GVBS Sancta Maria:                          Kardinaal Mercierstraat 10, 3200 Aarschot
 • GVBS Gijmel St. Pieter:                    Hombergstraat 1, 3201 Langdorp
 • BS GO Zonnedorp:                           Bogaardenlaan 8, 3200 Aarschot
 • BS GO De Hoogvlieger:                   Herseltsesteenweg 221, 3200 Aarschot
 • Onze school Wolfsdonk:                  Veerlestraat 7, 3201 Langdorp
 • BLO Elzenhof:                                    Nieuwland 1, 3200 Aarschot
 • Stedelijk Buitengewoon De Brug:  Amerstraat 3, 3200 Aarschot
 • SIBA:                                                    Pastoor Dergentlaan 62, 3200 Aarschot
 • SIMA:                                                    Pastoor Dergentlaan 62A, 3200 Aarschot
 • Damiaaninstituut:                             Pastoor Dergentlaan 220, 3200 Aarschot
 • Sancta Maria Instituut:                      Kardinaal Mercierstraat 10, 3200 Aarschot
 • Sint Jozefcollege:                              Bekaflaan 65, 3200 Aarschot
 • Kon. Atheneum van het GO:            Pastoor Dergentlaan 47, 3200 Aarschot
 • Avondonderwijs De Oranjerie:       Schoolstraat 1, 3200 Aarschot

Meer info over de sociale acties kan je verkrijgen bij de dienst Welzijn.

261

 

 

 

Contactgegevens

Sociaal Huis - Dienst Welzijn
Bekaflaan 31A
3200 Aarschot
Tel: 016 63 94 66
E-mail: welzijn@aarschot.be
Website: www.digitaalsociaalhuis.be/aarschot

                                                                                                                    Terug naar boven

Werelddag van verzet tegen extreme armoede

17 oktober vindt de Werelddag van verzet tegen extreme armoede plaats. Ook Aarschot sluit al enkele jaren aan bij deze nationale actie. Omdat ontsnappen uit armoede een zaak is van iedereen vragen wij om op 17 oktober een wit geknoopt laken uit je raam te hangen, waarmee we symbolisch aantonen dat we een land, een wereld zonder armoede willen.867 Ook blijven we onze permanente strijd tegen extreme armoede samen met de Aarschotse scholen en verschillende sociale organisaties verder zetten en organiseren we die dag  verschillende acties en activiteiten.


                                                                                                                     Terug naar boven