Toegankelijkheid

Op deze pagina lees je alles over het thema 'toegankelijkheid'. Hieronder worden de verschillende onderdelen opgesomd die op deze pagina belicht worden. Klik op het gewenste item.

 

 

Contactgegevens

Dienst Welzijn (Sociaal Huis)
Bekaflaan 31A
3200 Aarschot
Tel: 016 63 94 66
E-mail: toegankelijkheid@aarschot.be
 

 

Toegankelijke infrastructuur

De stad Aarschot wil een beleid voeren dat gericht is op toegankelijkheid. Toegankelijkheid is voor iedereen belangrijk. Mensen met een handicap ondervinden het dagdagelijks. Maar ook voor ouderen die moeilijk te been zijn of voor ouders met een buggy of kinderwagen is het belangrijk dat zij vrij en ongehinderd gebruik kunnen maken van alle voorzieningen.
Hiervoor heeft de stad een overeenkomst afgesloten met het toegankelijkheidsbureau. Zij leveren advies betreffende de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten.

Betrouwbare informatie over de toegankelijkheid van gebouwen vind je terug op de website van Toegankelijk Vlaanderen.In deze databank kan je op zoek gaan naar accommodaties die toegankelijk zijn voor mensen met een bepaalde handicap. Via de zoekfunctie kan je snel informatie opzoeken welke gebouwen - ook in Aarschot - aangepast zijn aan jouw beperkingen of behoeften en bijgevolg voor jou toegankelijk zijn.

De Leuvense bezielers achter Hidden City, zelf rolstoelgebruikers, stelden op basis van eigen ervaring vast dat veel Leuvense handelszaken, zoals horeca-zaken, niet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.  Hierdoor participeren personen met een handicap ook te weinig aan het sociale leven.  Hierin wilden ze verandering in brengen. Hidden City richt zich momenteel op het aspect fysieke toegankelijkheid van commerciële panden.  In oktober 2012 werd ook Aarschot gescreend. De gebouwen werden gecheckt op hun toegankelijkheid vanuit het standpunt van een rolstoelgebruiker (manuele of elektrische rolstoel). Integrale toegankelijkheid behelst meer dan rolstoelgebruikers, maar de doelgroep van Hidden City is in eerste instantie daartoe beperkt. Wat goed is voor rolstoelgebruikers is ook goed voor ouders met een kinderwagen of mensen die slecht te been zijn. Bedoeling is dat mensen met een beperking in handelszaken binnen kunnen, wat het volgende impliceert: geen trappen en geen drempels. Op 20 oktober 2012 werd er een screening gedaan van 379 gebouwen in Aarschot, met als resultaat:
- 103 gebouwen zijn toegankelijk ( 27,17% )
- 267 gebouwen zijn niet toegankelijk ( 70,45% )

Conclusie: nog veel werk aan de winkel! Meer info over de toegankelijkheid van deze gebouwen vind je via http://www.hiddencity.be/

Terug naar boven


Charter toegankelijkheid

Het charter voor een toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening is een intentieverklaring over de basisprincipes van toegankelijke dienst- en hulpverlening in de stad Aarschot (bekendheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid, begrijpbaarheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid).

Download hier het ’charter toegankelijkheid’.

Terug naar boven


Toegankelijkheidsprijs

Sinds vorig jaar organiseert de stad een jaarlijkse toegankelijkheidsprijs. Met deze actie wil de stad sensibiliseren en groepen aanzetten om verder werk te maken van toegankelijkheid. Soms is een kleine ingreep of een klein initiatief voldoende om de zaak toegankelijk te maken voor het publiek. Waarom niet een stoel of bankje zetten in de zaak, de looplijnen vrijhouden van obstakels, het toilet even ter beschikking stellen?

Download hier het reglement voor de toegankelijkheidsprijs.

Terug naar boven
 

Actiegroep toegankelijkheid

De actiegroep toegankelijkheid adviseert het beleid inzake toegankelijkheid en dit in de meest ruime betekenis van het woord. We denken hierbij niet alleen aan toegankelijke infrastructuur, maar ook aan toegankelijke communicatie en dienstverlening. De actiegroep ziet er ook op toe dat men in de verschillende beleidsdomeinen (sport-, cultureel, jeugdbeleid…) de activiteiten zo veel mogelijk toegankelijk maakt voor een breed publiek. Zo werden in het verleden onder meer initiatieven genomen om de speelpleinwerking en sportactiviteiten van de stad open te stellen voor kinderen met een handicap.

 

De werkgroep toegankelijkheid wordt begeleid door IGO. Klik hier voor de samenstelling van deze werkgroep.

Terug naar boven
 

Toegankelijke activiteiten

Mensen met een handicap nemen - gelukkig maar - steeds vaker deel aan feesten en festivals. Om er voor te zorgen dat dit voor hen ook effectief mogelijk wordt gemaakt, is het belangrijk om op een aantal zaken te letten. Bij intro vind je een pak handige tips om je feest of evenement toegankelijk te maken. Overloop even de checklist en kijk waar je op moet letten. Zo wordt het een mooi feest voor iedereen.

66

Terug naar boven


Meldpunt toegankelijkheid52

Misschien hebt je ideeën over hoe we Aarschot toegankelijker kunnen maken. Of merk je in jouw al dan niet directe omgeving obstakels of pijnpunten op het vlak van toegankelijkheid. Wij vernemen dit graag van jou. Met al jouw vragen, opmerkingen en adviezen kan je terecht op het directe meldpunt toegankelijkheid@aarschot.be. Wij doen ons best om op jouw vragen of suggesties in te gaan.

Bij de dienst welzijn van de stad Aarschot kan je ook terecht voor promotiemateriaal in de vorm van affiches, stickers en ander materiaal. Help ons mee de stad toegankelijk te maken en gebruik dit promotiemateriaal bij jouw volgende activiteit.
 

47

51

Terug naar bovenPremies en tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen een beroep doen op allerlei diensten, premies en tegemoetkomingen. Afhankelijk van het soort tegemoetkoming (blindenstok, voorbehouden parkeerkaart, vrijstelling van verkeersbelasting, kaart voor begeleider tram of bus, enz…) moeten de aanvragen gebeuren bij de federale, Vlaamse of provinciale overheden of bij de verenigingen voor personen met een handicap. Dit maakt het niet altijd even gemakkelijk om de weg te vinden.

De dienst Welzijn van de stad Aarschot voorziet aanvullend in een premie voor de thuisverzorging van kinderen met een handicap.

Een overzicht van de verschillende diensten vind je terug bij het Digitaal Sociaal Huis onder de zoekterm personen met een handicap.

Een overzicht van de premies en rechten vind je bij de rechtenverkenner. Op de website van de provincie Vlaams-Brabant vind je een overzicht van de diensten en voorzieningen waar je binnen de provincie terechtkan.

De infolijn voor personen met een handicap is tijdens de week bereikbaar op het nummer 0800 150 45.

 

Terug naar boven

Begeleiderspas

Met de provinciale begeleiderspas mag de begeleider van een persoon met een handicap gratis mee naar onder meer theater, een optreden, een sportmanifestatie of een tentoonstelling.

Voor wie? De pas is bedoeld voor de begeleider, maar staat op naam van de persoon met een handicap. De begeleider hoeft dus niet altijd dezelfde persoon te zijn. De persoon met een handicap betaalt de gewone toegangsprijs.

Waar? Momenteel aanvaarden reeds 89 uiteenlopende organisaties de begeleiderspas in Vlaams-Brabant. Deze lijst wordt steeds geactualiseerd en kan je hier terugvinden.

Hoe aanvragen? Het aanvraagformulier van de begeleiderspas kan je downloaden op de website van de provincie Vlaams-Brabant. Vervolgens kan je de begeleiderspas per mail (begeleiderspas@vlaamsbrabant.be) of schriftelijk aanvragen bij de dienst Welzijn en Gezondheid, cel personen met een handicap (Provincieplein 1 - 3010 Leuven). De aanvrager vult de antwoordstrook in en voegt er een pasfoto, een kopie van zijn of haar identiteitskaart en de volgende attesten bij:

  1. Een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de aanvrager verminderd zelfredzaam is met ten minste 9 punten (of 66%).
  2. Een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat het verdienvermogen van de aanvraag verminderd is tot 1/3 of minder.
  3. Een attest van verhoogde kinderbijslag.

 

Vragen? Neem dan contact op met de dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Vlaams-Brabant: 016 26 73 90 - begeleiderspas@vlaamsbrabant.be.
 

                                                                                                                             Terug naar boven

Aangepast vervoer in Aarschot


Heel wat mensen met een mobiliteitsbeperking zijn niet of nauwelijks op de hoogte van het vervoersaanbod in hun regio. Het divers aanbod met eigen voorwaarden en prijzen, zorgt ervoor dat mensen die aangepast vervoer nodig hebben, zeer moeilijk een duidelijk overzicht krijgen. Als spil van een samenwerkingsverband tussen de overheden en verschillende vervoersaanbieders, gaat de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer of MAV op zoek naar het meest geschikte vervoer voor de aanvrager. MAV gaat ook de knelpunten in het regionale aanbod aangepast vervoer in kaart brengen.

Mobiliteit voor iedereen.

MAV wil graag nog meer mensen helpen met hun vervoersvragen. Daarom willen ze hun zichtbaarheid verhogen. Ze kunnen niet overal zelf hun folders verdelen. Hebt u een apotheek, tandartsenpraktijk, werkt u in een RVT, bent u lid van een ouderenvereniging, komt u vaak in een revalidatiecentrum, bent u een tevreden gebruiker van de diensten van MAV,... dan kan u hen helpen door hun folders te verspreiden. U kan hier de folder downloaden. Als u zo vriendelijk kan zijn deze uit te printen en te verdelen, dan is MAV weer een stap dichter bij hun doel. Mobiliteit voor iedereen.

MAV krijgt veel aanvragen binnen dankzij een affiche in de wachtkamer van zorgpraktijken. Hier kan u een affiche printen en in uw wachtkamer ophangen.

Uw netwerk helpt MAV en MAV helpt uw netwerk. Dank voor uw medewerking.

Vergeet niet, het nieuw nummer voor Vlaams-Brabant is: 0800/26 990

 

1537

Fietsbordje vraagt aandacht voor slechthorenden in het verkeer

 

Limited Hearing fietsbordje

1259

© 100% Slechthorend

Limited Hearing staat voor Beperkt Horen. Met het gele Limited Hearing-fietsbordje willen dove of slechthorende fietsers hun medeweggebruikers informeren over hun slechthorendheid. Zie je dit bordje, wordt je gevraagd extra op te letten. 

"Het is zeker niet vanzelfsprekend om als slechthorende te fietsen" vertelt Bianca van der Horst van 100%Slechthorend. "Zelf schrik ik me namelijk regelmatig de blubber van geirriteerde fietsers die blijkbaar al een poosje achter mij hebben zitten ringelingen dat ze erlangs willen. En ik draai mijn hoofd zo'n beetje 360 graden om het verkeer om mij heen zo goed mogelijk in de gaten te houden omdat ik bang ben dat er achter mij misschien iets gebeurt wat ik niet hoor! Het bordje maakt dat auto’s of fietsers met een boogje om je heen gaan zodat je minder snel schrikt. Bovendien ben je meer ontspannen op de fiets, doordat je meer ruimte krijgt. Dit heeft dan weer een gunstig effect op je mogelijke evenwichtsproblemen, een bekend knelpunt dat vaak voorkomt bij doven en slechthorenden."

Hoe meer mensen het fietsbordje kennen, hoe veiliger het wordt voor slechthorende fietsers. Delen is dus de boodschap. Het initiatief is een groot succes. De foto bij dit artikel van slechthorende Floor Kruiderink (11) met het bordje op haar fiets is al meer dan 75.000 keer gedeeld op Facebook! Tel daar de duizenden retweets op Twitter bij op en er ontstaat een indrukwekkend aantal mensen die dit bordje inmiddels kennen! 

Andere leuke foto's vind je op de facebookpagina https://www.facebook.com/worldwidevisible
Wie zelf zijn eigen auditieve beperking zichtbaarder wil maken op de weg, fietspad of skipiste, kan een Limited Hearing-bordje bestellen via www.worldwidevisible.com. Een bordje, inclusief bevestigingsmateriaal, kost 14,95 euro. 

Auteur: Els Hendrickx

 

Andere interessante links

www.vfg.be
www.kvg-vlaamsbrabant.be
www.entervzw.be
www.fevlado.be
www.blindenzorglichtenliefde.be
www.inclusievlaanderen.be
www.autismecentraal.com
www.autismevlaanderen.be

Terug naar boven

 

Wil je meer informatie over het parkeren en de verkeerssignalisatie in Aarschot? Klik dan hier door naar de pagina 'mobiliteit'.