Premies

Premie voor de verzorging van een kind met een handicap


De dienst welzijn geeft een premie voor de thuisverzorging van een gehandicapt kind.


De premie bedraagt, tot en met de leeftijd van 21 jaar, jaarlijks 100 Euro voor een kind dat thuis opgevoed wordt en de verblijfplaats heeft op het grondgebied van Aarschot op 1/01/2014.
 

De aanvraag

De aanvraag gebeurt schriftelijk door de ouder of opvoeder die de opvoeding van het kind behartigt. Bij de aanvraag voeg je de volgende attesten:

 • Attest van de FOD Sociale zekerheid, waaruit de invaliditeit van 66% blijkt,
  (= min. 4 punten in pijler 1 of min. 6 punten in de 3 pijlers),
   
 • Verklaring op eer van de aanvrager, waarin men bevestigt dat het betrokken kind thuis wordt opgevoed; (aanvragen bij dienst welzijn)
   
 • Attest samenstelling van het gezin, waaruit blijkt dat het gezin en betrokkenen op 1/01/2014 ingeschreven zijn in de stad Aarschot (te verkrijgen bij dienst bevolking op het stadhuis)
   

Procedure

1.      Aanvragen die op onze dienst toekomen voor 30 juni, zullen in de
          zomervakantie uitbetaald worden.

2.      Aanvragen die na 30 juni op onze dienst toekomen, zullen uitbetaald
         worden voor het einde van het jaar.

3.      We willen jullie vragen uiterlijk 30 oktober 2014 de aanvragen binnen te
         sturen zodat we deze voor het einde van het jaar kunnen verwerken en
         uitbetalen.

 

Waar kan je terecht?

Voor deze aanvraag en de nodige documenten kan je terecht bij de dienst Welzijn (in het Sociaal Huis, Bekaflaan 31A, 3200 Aarschot), 016 63 94 65 of lies.vandevenne@aarschot.be. Gezinnen die in het verleden al gebruik gemaakt hebben van de premie, worden jaarlijks automatisch aangeschreven!

Vragen rond handicap of beperking? Vanaf nu kan je met al je vragen terecht op één centraal
gratis nummer: 0800 15 045 of puzzel@handicap-ambulant.be

 

Contactgegevens

Dienst Welzijn (Sociaal Huis)
Bekaflaan 31A
3200 Aarschot
Tel: 016 63 94 65
E-mail: welzijn@aarschot.be